Compromís per Benidorm debat i presenta les seues propostes en matèria de seguretat ciutadana.

Josep Pascual Serra: “Sent conscients de la difícil situació financera, una de les premisses per a millorar la seguretat dels ciutadans de Benidorm passa per l’ampliació i optimització dels mitjans tant humans com materials dels que disposa el nostre Ajuntament.

La darrera reunió de treball que va dur a terme Compromís per Benidorm amb l’exposició prèvia de l’expert i tècnic Fernando Escudero, va girar en torn a la millora de la protecció i seguretat dels habitants de la localitat. Cal recordar que aquesta sessió s’emmarca dins del procés de redacció participativa i plural del programa electoral amb el qual la cooperativa política es presentarà a les eleccions de 2015.

Una de les mesures més reivindicades a l’assemblea, fou la millora de la seguretat des d’un punt de vista detallat i zonal. En aquest sentit, segons Escudero, “naix la necessitat d’implantació d’una Policia de Barri amb vigilància permanent i rotatòria que, des d’una òptica de proximitat, done resposta a les preocupacions dels ciutadans.” En la línia d’aquesta demanda, Compromís proposa completar la patrulla rural de la Policia Local durant les 24 hores i l’establiment d’una comunicació constant i directa amb les associacions veïnals de cada barri, per tal de fer-les partícips en la gestió d’una qüestió tan important.

Altra de les demandes exposades pels veïns és la conveniència d’una major col·laboració entre els diferents cossos policials. En paraules del Portaveu Local de Compromís, “Cal unir esforçosSeguretat a través de l’activació de Juntes Locals de Seguretat que establisquen una coordinació permanent entre els diferents cossos, així com una major cooperació amb els Policies Locals d’altres pobles de la comarca”.

Des de Compromís per Benidorm es considera així mateix que l’augment de població flotant a l’estiu, fa necessària la contractació de nous Agents de Policia Local durant aquestos mesos. “Hem de prestar una major atenció a la seguretat del nucli urbà, especialment a les zones d’oci i platges de Benidorm, principal motor turístic de la localitat. Així, cal adequar els horaris d’apertura i tancament a la legislació vigent a fi de poder conciliar els interessos entre el veïnat, hotels i locals d’oci.” afirma Pascual.

Per últim, des d’aquesta formació s’insisteix en la necessitat d’establir un sistema de qualitat al si de l’organització policial que establisca un compromís d’actuació i redunde en benefici de la seguretat de la ciutadania benidormera.

Per a accedir a les propostes concretes pots punxar ací: Propostes seguretat ciutadana

 _______________________________________________________________

“Compromís per Benidorm debate y presenta sus propuestas en materia de seguridad ciudadana.”

Josep Pascual Serra: “Siendo conscientes de la difícil situación financiera, una de las premisas para mejorar la seguridad de los ciudadanos de Benidorm, pasa por la ampliación y optimización de los medios tanto humanos como materiales de los que dispone nuestro Ayuntamiento.

La última reunión de trabajo que llevó a cabo Compromís per Benidorm con la exposición previa del experto y técnico Fernando Escudero, giró en torno a la mejora de la protección y seguridad de los habitantes de la localidad. Hay que recordar que esta sesión se enmarca dentro del proceso de redacción participativa y plural del programa electoral con el cual la cooperativa política se presentará a las elecciones de 2015.

Una de las medidas más reivindicadas en la asamblea, fue la mejora de la seguridad desde un punto de vista detallado y zonal. En este sentido, según Escudero, “nace la necesidad de implantación de una Policía de Barrio con vigilancia permanente y rotatoria que, desde una óptica de proximidad, dé respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos.” En la línea de esta demanda, Compromís propone completar la patrulla rural de la Policía Local durante las 24 horas y el establecimiento de una comunicación constante y directa con las asociaciones vecinales de cada barrio, para hacerlas partícipes en la gestión de una cuestión tan importante.

Otra de las demandas expuestas por los vecinos es la conveniencia de una mayor colaboración entre los diferentes cuerpos policiales. En palabras del Portavoz Local de Compromís, “Hay que unir esfuerzos Seguridad a través de la activación de Juntas Locales de Seguridad que establezcan una coordinación permanente entre los diferentes cuerpos, así como una mayor cooperación con los Policías Locales de otros pueblos de la comarca”.

Desde Compromís per Benidorm se considera así mismo que el aumento de población flotante en verano, hace necesaria la contratación de nuevos Agentes de Policía Local durante estos meses. “Tenemos que prestar una mayor atención a la seguridad del casco urbano, especialmente a las zonas de ocio y playas de Benidorm, principal motor turístico de la localidad. Así, hay que adecuar los horarios de apertura y cierre a la legislación vigente con objeto de poder conciliar los intereses entre el vecindario, hoteles y locales de ocio.” afirma Pascual.

Por último, desde esta formación se insiste en la necesidad de establecer un sistema de calidad en el seno de la organización policial que establezca un compromiso de actuación y redunde en beneficio de la seguridad de la ciudadanía benidormera. 

Para acceder a las propuestas concretas, puedes pinchar aquí: Propostes seguretat ciutadana

Arxivat en: Comarcal, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *