Compromís per Benidorm planteja iniciatives i millores en la gestió de l’esport local

Josep Pascual Serra: “L’exercici de l’esport com a eina de sociabilitat i proporcionadora d’una major qualitat de vida, ha de ser prioritari a les polítiques del nostre Ajuntament. A més de les millores en la gestió i les infraestructures bàsiques, calen mesures que faciliten i potencien la seua pràctica.”

La darrera assemblea oberta de la formació, conduïda pel Secretari d’Implantació i esportista local, Domingo Botella, va girar al voltant a les mancances i propostes locals en matèria esportiva. En aquest sentit “hem mantingut diverses reunions amb diferents presidents de clubs locals i esportistes de les quals hem obtingut moltes preocupacions i iniciatives que inclourem al nostre programa electoral.” declara Botella.

En similars termes s’expressa el Portaveu Local de Compromís, Josep Pascual afirmant que “hem rebut algunes queixes en relació a l’estat d’alguns equipaments esportius del Pavelló de Foietes. A més, molts esportistes coincideixen en la necessitat d’adequar les pistes exteriors del Palau d’Esports i d’eliminar algunes tanques que poden causar accidents per trobar-se a pocs centímetres de la pista. A tot açò, hem d’afegir que totes dues zones compten amb uns accessos a peu i en transport rodat molt deficients.”

Considerem que s’ha de potenciar una gestió de l’esport més inclusiva i participativa.És necessària la creació d’un departament de col·laboració entre Ajuntament i clubs que unifique i millore la imatge de la marca Benidorm, que servisca per buscar patrocinadors i que exercisca com una central de compres conjunta que reduisca notablement els costos. També seria convenient cercar alternatives a l’organització dels grans esdeveniments que trenquen en alguns casos el ritme d’entrenament de molts clubs. Així mateix, cal un canvi en la normativa municipal que per una banda revise els preus públics i per altra, facilite la publicitat i el patrocini en espais esportius públics.” afig Pascual.

Des de la cooperativa política s’incideix sobre tot en la utilitat d’implicar als més menuts. “S’ha de potenciar i publicitar l’esport als col·legis a base de xarrades, classes i demostracions dels jugadors dels diferents clubs. Aquestes pràctiques poden ser molt útils per tal d’aconseguir una bona pedrera d’esportistes locals per al futur. En aquesta mateixa línia, s’ha d’impulsar la realització d’esports autòctons com ara la pilota valenciana, part fonamental de la nostra cultura.” remarca el portaveu de Compromís per Benidorm.

Per últim, sumant el component turístic, cultural i mediambiental, seria interessant promoure el Camí de Santiago des de Benidorm així com la creació o revalorització d’altres rutes senderistes, històriques o en bicicleta com a eina turística desenvolupada juntament amb altres pobles de la comarca.” conclou Pascual.

_________________________________________________________

Compromís per Benidorm plantea iniciativas y mejoras en la gestión del deporte local 

Josep Pascual Serra: “El ejercicio del deporte como herramienta de sociabilidad y proporcionadora de una mayor calidad de vida, tiene que ser prioritario en las políticas de nuestro Ayuntamiento. Además de las mejoras en la gestión y las infraestructuras básicas, hacen falta medidas que faciliten y potencien su práctica.”

La última asamblea abierta de la formación, conducida por el Secretario de Implantación y deportista local, Domingo Botella, giró alrededor a las carencias y propuestas locales en materia deportiva. En este sentido “hemos mantenido varias reuniones con diferentes presidentes de clubes locales y deportistas de las que hemos obtenido muchas preocupaciones e iniciativas que incluiremos en nuestro programa electoral.” declara Botella.

En similares términos se expresa el Portavoz Local de Compromís, Josep Pascual afirmando que “hemos recibido algunas quejas en relación al estado de algunos equipamientos deportivos del Pabellón de Foietes. Además, muchos deportistas coinciden en la necesidad de adecuar las pistas exteriores del Palau d’Esports y de eliminar algunas vallas que pueden causar accidentes por encontrarse a pocos centímetros de la pista. A todo esto, tenemos que añadir que las dos zonas cuentan con unos accesos a pie y en transporte rodado muy deficientes.”

Consideramos que se tiene que potenciar una gestión del deporte más inclusiva y participativa. Es necesaria la creación de un departamento de colaboración entre Ayuntamiento y clubes que unifique y mejore la imagen de la marca Benidorm, que sirva para buscar patrocinadores y que ejerza como una central de compras conjunta que reduzca notablemente los costes. También sería conveniente buscar alternativas en la organización de los grandes eventos que rompen en algunos casos el ritmo de entrenamiento de muchos clubes. Asimismo, hace falta un cambio en la normativa municipal que por un lado revise los precios públicos y por otra, facilite la publicidad y el patrocinio en espacios deportivos públicos.” añade Pascual.

Desde la cooperativa política se incide sobre todo en la utilidad de implicar a los más pequeños. “Se tiene que potenciar y publicitar el deporte en los colegios a base de charlas, clases y demostraciones de los jugadores de los diferentes clubes. Estas prácticas pueden ser muy útiles para conseguir una buena cantera de deportistas locales para el futuro. En esta misma línea, se tiene que impulsar la realización de deportes autóctonos como por ejemplo la pilota valenciana, parte fundamental de nuestra cultura.” remarca el portavoz de Compromís.

Por último, sumando el componente turístico, cultural y medioambiental, sería interesante promover el Camino de Santiago desde Benidorm así como la creación o revalorización de otras rutas senderistas, históricas o en bicicleta como herramienta turística desarrollada junto con otros pueblos de la comarca.” concluye Pascual.

Arxivat en: Esports, General, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Els comentaris estan tancats.