EDUCACIÓ A BENIDORM: UN PER L’ALTRE, TOT ESTÀ PER FER

“Es gasten diners en altres coses però no per a millorar els centres educatius i atendre les demandes de les seues comunitats educatives”. Antonio Pérez, portaveu del Grup Popular a Benidorm en declaracions a “Benidorm Magazine”. Qui molt parla, molt erra.

Les paraules pronunciades pel portaveu popular de Benidorm denuncien la disminució de la inversió municipal en educació als col·legis de la nostra ciutat. No és que vulga defensar l’actitud del consistori municipal en aquest sector, però les mateixes paraules que ha utilitzat Pérez podrien emprar-se per definir l’actitud de la Generalitat valenciana, i per extensió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dirigida per Maria Jose Català, que en compte de mantenir una educació de qualitat i en valencià, han retallat en moltes partides a l’àmbit de l’ensenyament valencià, cosa que no ha passat en altres matèries tan “importants”, com per exemple, en el nombre d’assessors d’Alberto Fabra que han augmentat fins a tindre més que Camps, i això que estem a època de crisi. Però els populars de Benidorm d’això ni diuen ni han dit res.

Com a professor de valencià que no pot treballar en un institut públic des de fa dos anys, podria queixar-me dels 5.000 docents que la Conselleria ha fet fóra de les llistes amb diferents mesures, la qual cosa m’ha afectat directament. No ho faré ja que preferisc centrar-me en què ha fet, què fa i què no farà la Generalitat governada pel PP amb l’educació de Benidorm.

En primer lloc, des de fa més de 3 anys, ha abandonat a la seua sort les obres de l’IES Pere Maria Orts i Bosch. Encara que només queda un 20% de la construcció projectada per realitzar, la Conselleria d’Educació encara no ha fixat una data de finalització d’obres, cosa que suposa que uns 450 alumnes aproximadament estudiaran als barracons un altre curs escolar. I un barracó no té les mateixes condicions de qualitat que una aula perfectament construïda, ni pels estudiants ni pels professors que hi impartisquen classes. Però els populars de Benidorm d’això ni diuen ni han dit res.

En segon lloc, segons un informe d’Escola Valenciana, el col·legi Vasco Núñez de Balboa, el col·legi Mestre Gaspar López i el col·legi Puig Campana, tots públics, perdran per al curs 2014-2015 una línia en valencià per cada centre, perquè així ho ha decidit la Conselleria d’Educació. Resulta curiós que en plena campanya de mostres de valenciania encetada pel PP, aquestes tres línies en valencià en perill a Benidorm formen part de les 152 línies en la nostra llengua en diferents col·legis de la Comunitat Valenciana, susceptibles de ser eliminades o canviades per línies en castellà, a centres on ja existeixen línies en aquest idioma. Però els populars de Benidorm d’això ni diuen ni han dit res.

Per acabar, la Conselleria d’Educació, que encara no ha decidit si concedeix o no un grup de Batxillerat mixt a l’IES Mediterrània perquè no hagen d’anar-se’n els alumnes a altres instituts, no es planteja fer cap cas a la recollida de signatures que els estudiants de l’Escola Oficial d’Idiomes de Benidorm, entre d’altres escoles, han arreplegat durant el curs per demanar que regule la realització d’una segona convocatòria d’exàmens en les proves de certificació per a les EOI, com sí que ocorre en altres comunitats. Un fet doblement discriminatori, si ho comparem amb les dos convocatòries per a superar el curs de tota l’educació reglada. Per a intentar solucionar aquest problema, Compromís per Benidorm va presentar al juliol com a moció per a ser debatuda en el ple, però que el consistori no ha contemplat incorporar a l’ordre del dia ni del ple de juliol ni del ple d’agost. Potser el govern socialista-liberal no ho veu important, com tampoc els populars de Benidorm, que d’això ni diuen ni han dit res.

En definitiva, retallades, obres sense acabar, barracons, agressions al valencià, reivindicacions educatives sense escoltar que depenen exclusivament del govern del PP a la Generalitat, però que els populars de Benidorm ni critiquen ni recriminen com fan amb el govern local. Efectes de veure una palla en els ulls dels altres i no veure la biga en els seus.  

Josep Bigorra Guaita

Secretari d’Organització i de Comunicació de Compromís per Benidorm

________________________________________________________________

EDUCACIÓ EN BENIDORM: UNOS POR OTROS Y LA CASA SIN BARRER

“Se gastan dinero en otras cosas pero no para mejorar los centros educativos y atender las demandas de sus comunidades educativas”. Antonio Pérez, portavoz del Grupo Popular en Benidorm en declaraciones a “Benidorm Magazine”. Por la boca muere el pez. 

Las palabras pronunciadas por el portavoz popular de Benidorm denuncian la disminución de la inversión municipal en educación en los colegios de nuestra ciudad. No es que quiera defeder la actitud del consistorio municipal en este sector, pero las mismas palabra que ha utilizado Pérez podrían gastarse para definir la actitud de la Generalitat valenciana, y por extensión de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, dirigida por Maria Jose Català, que en lugar de mantener una educación de calidad y en valenciano, han recortado en muchas partidas en el ámbito de la enseñanza valenciana, cosa que no ha pasado en otras materias tan “importantes”, como por ejemplo, en el número de asesores de Alberto Fabra que han aumentado hasta tener más que Camps, y eso que estamos en época de crisis. Pero los populares de Benidorm de eso ni dicen ni han dicho nada.

Como profesor de valenciano que no puede trabajar en un instituto público desde hace dos años, podría quejarme de los 5.000 docentes que la Conselleria ha tirado de las listas con diferentes medidas, lo cual me ha afectado directamente. No lo haré ya que prefiero centrarme en qué ha hecho, qué hace y qué no hará la Generalitat gobernada por el PP con la educación de Benidorm.

En primer lugar, desde hace más de 3 años, ha abandonado a su suerte las obras del IES Pere Maria Orts i Bosch. Aunque solo queda un 20% de la construcción proyectada por realizar, la Conselleria de Educación aún no ha fijado una fecha de finalización de obras, cosa que supone que unos 450 alumnos aproximadamente estudiarán en los barracones otro curso escolar. Y un barracón no tiene las mismas condiciones de calidad que un aula perfectamente construída, ni para los estudiantes ni para los profesores que impartan allí clases. Pero los populares de Benidorm de eso ni dicen ni han dicho nada.

En segundo lugar, según un informe de Escola Valenciana, el colegio Vasco Núñez de Balboa, el colegio Mestre Gaspar López y el colegio Puig Campana, todos públicos, perderán para el curso 2014-2015 una línea en valenciano por cada centro, porque así lo ha decidido la Conselleria de Educación. Resulta curioso que en plena campañaa de muestras de valencianía empezada por el PP, estas tres líneas en valenciano en peligro en Benidorm formen parte de las 152 línias en nuestra lengua en diferentes colegios de la Comunidad Valenciana, susceptibles de ser eliminadas o cambiadas por líneas en castellano, en centros donde ya existen líneas en este idioma. Pero los populares de Benidorm de eso ni dicen ni han dicho nada.

Para acabar, la Conselleria de Educación, que aún no ha decidido si concede o no un grupo de Bachillerato mixto al IES Mediterrània para que no hayan de irse los alumnos a otros institutos, no se plantea hacer ningún caso a la recogida de firmas que los estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas de Benidorm, entre otras escuelas, han recogido durante el curso para pedir que regule la realización de una segunda convocatoria de exámenes en las pruebas de certificación para las EOI, como sí que ocurre en otras comunidades. Un hecho doblemente discriminatorio, si lo comparamos con las dos convocatorias para superar el curso de toda la educación reglada. Para intentar solucionar este problema, Compromís per Benidorm presentó en julio como moción para ser debatida en el pleno, pero que el consistorio no ha contemplado incorporar en el orden del día ni del pleno de julio ni del pleno d’agost. Quizás el gobierno socialista-liberal no lo ve importante, como tampoco los populares de Benidorm, que de eso ni dicen ni han dicho nada.

En definitiva, recortes, obras sin acabar, barracones, agresiones al valenciano, reivindicaciones educativas sin escuchar que dependen exclusivamente del gobierno del PP en la Generalitat, pero que los populares de Benidorm ni critican ni recriminan, como hacen con el gobierno local. Efectos de ver una paja en el ojo ajeno i no ver la viga en el suyo.  

Josep Bigorra Guaita

Secretario de Organización y de Comunicación de Compromís per Benidorm

Arxivat en: Article d'Opinió, Comarcal, Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *