Compromís demana un protocol d’actuació sobre els delictes d’odi per a la policia de Benidorm

El secretari de Turisme de Compromís per Benidorm, Pere Beneyto, que ha participat en una de les taules redones de la II Jornada “Policia, Diversitat i Drets” celebrada dissabte a la Seu Universitària de la Universitat d’Alacant, ha afirmat que la policia local de Benidorm no disposa d’un protocol concret d’actuació per als casos en què les persones afectades pateixen discriminació racial, cultural o religiosa o pertanyen al col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals o Bisexuals (LGTB) i que caldria que, com ocorre en altres ciutats, en disposara d’un, a més de formació específica en aquest sentit.

Segons Beneyto, existeixen a l’actualitat diferents problemes respecte la valoració de delictes d’odi per part de la policia: l’absència de seguiments estadístics d’aquest tipus de delictes a Espanya, que el volum de denúncies és inferior als casos que es produeixen per inseguretat o desconfiança cap a la policia, la infravaloració de la motivació del delicte a les investigacions policials i judicials en aquests casos, i la falta de formació per atendre correctament aquestes víctimes.

Davant d’això, i seguint l’exemple de la ciutat de Rotterdam que es va dotar d’un servici de seguretat aplicable i accessible a la ciutadania independentment del seu origen ètnic i de la seua cultura, Beneyto defensa que la policia de proximitat dispose d’un protocol d’actuació determinada, com ocorre per exemple amb les víctimes de violència de gènere. Aquest protocol consistiria principalment a promoure accions positives per afavorir l’ingrés als cossos de seguretat de persones que pertanyen al col·lectiu LGTB o aquelles que pateixen qualsevol altre tipus de discriminació, realitzar un seguimient estadístic específic dels delictes d’odi, i l’establiment de procediments de queixes i denúncies adreçades cap aquest tipus de delictes.

Per aconseguir aquests objectius, Beneyto considera imprescindible una correcta formació de la policia local de Benidorm, a més del contacte directe amb les associacions que representen aquests col·lectius, que poden orientar millor les forces de seguretat, així com servir d’enllaç amb possibles víctimes.

Des de Compromís per Benidorm volem agrair a Diversitat Alacant, a la Policia Nacional, a la Universitat d’Alacant i a Gaylespol, organitzadors de la jornada, l’oportunitat que ens han donat per participar-hi.

______________________________________________________________

Compromís pide un protocolo de actuación sobre los delitos de odio para la policía de Benidorm

El secretario de Turismo de Compromís per Benidorm, Pere Beneyto, que ha participado en una de las mesas redondas de la II Jornada “Policía, Diversidad y Derechos” celebrada el sábado en la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante, ha afirmado que la policía local de Benidorm no dispone de un protocolo concreto de actuación para los casos en que las personas afectadas padecen discriminación racial, cultural o religiosa o pertenecen al colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales o Bisexuales (LGTB) y que seria necesario que, como ocurre en otras ciudades, se dispusiese de uno, además de formación específica en este sentido.

Según Beneyto, existen en la actualidad diferentes problemas respecto a la valoración de delitos de odio por parte de la policía: la ausencia de seguimientos estadísticos de este tipo de delitos e España, que el volumen de denuncias es inferior a los casos que se producen por inseguridad o desconfianza hacia la policía, la infravaloración de la motivación del delito en las investigaciones policiales y judiciales en estos casos, y la falta de formación para atender correctamente a estas víctimas.

Ante esto, y siguiendo el ejemplo de la ciudad de Rotterdam que se dotó de un Servicio de seguridad aplicable y accesible a la ciudadanía independientemente de su origen étnico y de su cultura, Beneyto defiende que la policía de proximidad disponga de un protocolo de actuación determinada, como ocurre por ejemplo con las víctimas de violencia de género. Este protocolo consistiría principalmente en promover acciones positivas para favorecer el ingreso en los cuerpos de seguridad de personas que pertenezcan al colectivo LGTB o aquellas que sufren cualquier otro tipo de discriminación, realizar un seguimiento estadístico específico de los delitos de odio, y el establecimiento de procedimientos de quejas y denuncias dirigidas hacia este tipo de delitos.

Para conseguir estos objetivos, Beneyto considera imprescindible una correcta formación de la policía local de Benidorm, además del contacto directo con las asociaciones que representan estos colectivos, que pueden orientar mejor las fuerzas de seguridad, así como servir de enlace con posibles víctimas.

Desde Compromís per Benidorm queremos agradecer a Diversitat Alacant, a la Policía Nacional, a la Universidad de Alicante y a Gaylespol, organizadores de la jornada, la oportunidad que nos han dado para participar en ella.

 

Arxivat en: Cultura i Educació, Moviments Socials, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *