Compromís reclama més implicació municipal des de la perspectiva de gènere

El dia 25 de novembre és el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones i ha de sevir per visibilitzar aquesta forma específica de violència. Conscients des de Compromís per Benidorm dels serveis que el consistori ja ofereix en aquest àmbit però també de la necessitat d’ampliar accions a fi d’eradicar aquest problema per complet, reclamem el disseny d’estratègies d’actuació municipals des d’una perspectiva de gènere.

Des que el 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General de Nacions Unides oficialitzara aquest dia, l’Ajuntament de Benidorm ha donat passes contra la violència de gènere, com l’aprovació d’una moció contra la violència masclista, o l’oferiment des de les regidories de Benestar Social i Igualtat d’atenció jurídica, assistència social i psicològica cap a les víctimes, i la creació d’un programa de sensibilització ciutadana envers aquest tipus de violència.

Compromís considera que cal augmentar la implicació municipal en aquest sentit. Per això, reclamem que s’elabore un pla de formació del funcionariat, treballadors i treballadores municipals, per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere i contra la violència; que s’amplien les estratègies existents de prevenció als àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les competències municipals, i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal.

Per altra part, és molt reocupant el grau de presència de la violència contra les dones entre joves i adolescents, que mantenen perfils de submissió i cels, que se suma a l’eliminació dels valors coeducadors de la LOMCE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament). Per aquest motiu, també sol·licitem el disseny d’un pla d’acció municipal específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en la adolescència, amb els valors de la coeducació, la cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de constar d’objectius, accions i calendari, amb la voluntat d’involucrar i dinamitzar amplis sectors socials.

______________________________________________________________

Compromís reclama más implicación municipal desde la perspectiva de género

El día 25 de novembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y tiene que sevir para visibilizar esta forma específica de violencia. Conscientes desde Compromís per Benidorm de los servicios que el consistorio ya oferece en este ámbito pero también de la necesitat de ampliar acciones con el fin de erradicar este problema por completo, reclamamos el diseño de estrategias de actuación municipales desde una perspectiva de género.

Desde que el 17 de deciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas oficializara este día, el Ayuntamiento de Benidorm ha dado pasos contra la violencia de género, como la aprobación de una moción contra la violencia machista, o el ofrecimiento desde las concejalías de Bienestar Social e Igualdad de atención jurídica, asistencia social y psicológica hacia las víctimas, y la creación de un programa de sensibilización ciutadana hacia este tipo de violencia.

Compromís considera que hay que aumentar la implicación municipal en este sentido. Por eso, reclamamos que se elabore un plan de formación del funcionariado, trabajadores y trabajadoras municipales, con tal de que sean sensibles y tengan estrategias para trabajar las políticas de género y contra la violencia; que se amplien las estrategias existentes de prevención a los ámbitos educativo, cultural, festivo, laboral, de incentivación del asociacionismo de las mujeres, sanitario, de asistencia social, dentro de las competencias municipales, y tenerlo como criterio transversal en cualquier actividad municipal.

Por otra parte, es muy reocupante el grado de presencia de la violencia contra las mujeres entre jóvenes y adolescentes, que mantienen perfiles de sumisión y celos, que se suma a la eliminación de los valores coeducadores de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza). Por este motivo, también solicitamos el diseño de un plan de acción municipal específico para la prevención y erradicación de la violencia de género en la adolescencia, con los valores de la coeducación, la cooperación y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, y que tiene que constar de objetivos, acciones y calendario, con la voluntad de involucrar y dinamizar amplios sectores sociales.

Arxivat en: Moviments Socials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *