Compromís demana més transparència i menys despesa telefònica en els pròxims pressupostos de Benidorm

A l’anàlisi dels pressupostos de Benidorm de 2014, Compromís per Benidorm ha trobat partides econòmiques incomprensibles i excessives, com les de 725.000€ en telefonia dels òrgans de govern. A més de sorprendre que aquesta quantitat és similar a la d’altres ciutats més nombroses, com València, defensem per als pressupostos de 2015 el desglossament total d’aquesta i altres despeses perquè hi haja una transparència total dels pressupostos, com passa amb el govern d’Ontinyent, la àrea econòmica del qual està gestionada per Compromís.

Segons els Pressupostos de Benidorm de 2014, la partida de telefonia dels òrgans de govern ascendia a 725.000€, una quantitat semblant a la pressupostada enguany per València (un total de 752.396€), tot i tenir una diferència d’habitants i representants quinze vegades menor. D’altra banda, si ho comparem amb Ontinyent, la gestió d’Hisenda del qual correspon a Compromís, que gasta 70.722 € en telefonia, es comprova que Benidorm destina a telefonia deu vegades més i només té el doble de població que la capital de la Vall d’Albaida.

I no només això. A Ontinyent, qualsevol despesa, i en aquest cas, la de telefonia, apareix desglossada correctament, fins a 22 partides, explicant quins departaments o àrees concretes estan generant-la. Mentre que a Benidorm només s’adscriu a l’únic epígraf ‘Comunicacions telefòniques’, la qual cosa dificulta la comprensió tant d’aquesta partida com d’altres per a qualsevol ciutadà que s’interesse pels pressupostos municipals.

Tenint això en compte, exigim, d’una banda, que en el pressupost de 2015, la despesa en telefonia es reduïsca enormement, renegociant amb les companyies telefòniques. No és possible que Benidorm tinga una despesa similar a la de València, amb una població deu vegades inferior. I per altra banda, que els pròxims pressupostos siguen desglossats al detall perquè siguen comprensibles per a qualsevol benidormer o benidormera. No pot presumir el govern local de transparència cap al ciutadà quan queda demostrat que pot fer més coses en este sentit.

______________________________________________________________

Compromís pide más transparencia y menos gasto telefónico en los próximos presupuestos de Benidorm

En el anàlisis de los presupuestos de Benidorm de 2014, Compromís per Benidorm ha encontrado partidas económicas incomprensibles y excesivas, como las de 725.000€ en telefonía de los órganos de gobierno. Además de sorprender que esta cantidad es similar a la de otras ciudades más numerosas, como Valencia, defendemos para los presupuestos de 2015 el desglose total de este y otros gastos para que haya una transparencia total de los presupuestos, como ocurre con el gobierno de Ontinyent, cuya àrea econòmica está gestionada por Compromís.

Según los Presupuestos de Benidorm de 2014, la partida de telefonía de los órganos de gobierno ascendia a 725.000€, una cantidad similar a la presupuestada por Valencia (un total de 752.396€), pese a tener una diferencia de habitantes y representantes quince veces menor. Por otra parte, si lo comparamos con Ontinyent, cuya gestión de Hacienda corresponde a Compromís, que gasta 70.722€ en telefonía, se comprueba que Benidorm destina a telefonía diez veces más y solo tiene el doble de población que la capital de la Vall d’Albaida.

Y no solo eso. En Ontinyent, cualquier gasto, y en este caso, el de telefonía, aparece desglosado correctamente, hasta en 22 partidas, explicando qué departamentos o áreas concretas están generándolo. Mientras que en Benidorm solo se adscibe al único epígrafe ‘Comunicaciones telefónicas’, lo cual dificulta la comprensión tanto de esta partida como de otras para cualquier ciudadano que se interese por los presupuestos municipales.

Teniendo esto en cuenta, exigimos, por una parte, que en el presupuesto de 2015, el gasto en telefonía se reduzca enormemente, renegociando con las compañías telefónicas. No es posible que Benidorm tenga un gasto similar al de Valencia, con una población diez veces inferior. Y por otra parte, que los próximos presupuestos sean desglosados al detalle para que sean comprensibles para cualquier benidormense. No puede presumir el gobierno local de transparencia hacia el ciudadano cuando queda demostrado que puede hacer más cosas en este sentido.

Telefonia en el pressupost / Telefonía en el presupuesto de Benidorm 2014 

pres_ayunt_ejemplo

Telefonia en el pressupost / Telefonía en el presupuesto de València 2015

pressup_València 2015

Telefonia en el pressupost / Telefonía en el presupuesto Ontinyent 2014

pres_ontinyent_ejemplo

Arxivat en: Economia i Ocupació, Hisenda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *