Compromís critica que l’Ajuntament de Benidorm torna a ser de les últimes ciutats en transparència municipal

Segons l’Índex de Transparència d’Ajuntaments de 2014 de Transparència Internacional, publicat el dia 29 de gener, la ciutat de Benidorm és la ciutat número 95 de les 110 avaluades. És més, per àrees analitzades, l’Ajuntament té un puntuació de 0 punts respecte a la transparència de contractacions de servicis. Des de Compromís per Benidorm reclamem novament que l’administració local canvie l’opacitat actual de molts àmbits de l’administració per la transparència.

Sembla que des que es publicara l’anterior informe semestral de l’organització, mitjançant el qual criticàvem la falta de transparència del consistori, poc han canviat les coses. Si bé, la informació respecte a la celebració de plenaris i les seues actes fa un temps que són públiques a la web, i per això, la valoració de l’àrea sobre informació municipal és del 72,2, la contractació de servicis lastra l’índex global de transparència de Benidorm. Continuen sense saber-se tots els processos de licitacions d’obres públiques, ni es donen a conéixer totes les empreses que opten a les licitacions, ni es publiquen els contractes signats.

A més, altres qüestions, com que el ciutadà conega quina és la despesa per habitant o el període mitjà en què l’Ajuntament paga, segueixen sense saber-se. Per altra part, com hem assenyalat fa uns dies, partides pressupostàries, com per exemple la telefònica, podrien estar més i millor especificades perquè tothom les puga entendre i perquè qualsevol ciutadà puga comprovar a quin departament correspon la despesa.

Per tot això, i perquè Transparència Internacional no torne a traure els color novament a Benidorm, Compromís demana que tota aquesta informació siga accessible per facilitar la competència entre empreses i perquè el ciutadà té dret a saber on i com s’inverteixen els seus diners i d’on provenen exactament.

______________________________________________________________

Compromís critica que el Ayuntamiento de Benidorm vuelve a ser de las últimas ciudades en transparencia municipal

Según el Índice de Transparencia de Ayuntamientos de 2014 de Transparencia Internacional, publicado el día 29 de enero, la ciudad de Benidorm es la ciudad número 95 de las 110 evaluadas. Es más, por áreas analizadas, el Ayuntamiento tiene un puntaje de 0 puntos respecto a la transparencia de contrataciones de servicios. Desde Compromís por Benidorm reclamamos nuevamente que la administración local cambie la opacidad actual de muchos ámbitos de la administración para la transparencia.

Parece que desde que se publicara el anterior informe semestral de la organización, mediante el cual criticábamos la falta de transparencia del ayuntamiento, poco han cambiado las cosas. Si bien, la información respecto a la celebración de plenos y sus actos hace un tiempo que son públicas en la web, y por ello, la valoración del área sobre información municipal es del 72,2, la contratación de servicios lastra la índice global de transparencia de Benidorm. Continúan sin saberse todos los procesos de licitaciones de obras públicas, ni se dan a conocer todas las empresas que optan a las licitaciones, ni se publican los contratos firmados.

Además, otras cuestiones, como que el ciudadano conozca cuál es el gasto por habitante o el periodo medio en que el Ayuntamiento paga, siguen sin conocerse. Por otra parte, como hemos señalado hace unos días, partidas presupuestarias, como por ejemplo la telefónica, podrían estar más y mejor especificadas para que todos las puedan entender y para que cualquier ciudadano pueda comprobar en qué departamento corresponde gasto.

Por todo ello, y para que Transparencia Internacional no vuelva a sacar los colores nuevamente en Benidorm, Compromís pide que toda esta información sea accesible para facilitar la competencia entre empresas y para que el ciudadano tiene derecho a saber dónde y cómo se invierte su dinero y de donde provienen exactamente.

Arxivat en: Economia i Ocupació, General, Hisenda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *