Animals

BotoAnimalsCompromís Los Verdes tenim un compromís amb els nostres animals. Quan cap altre partit de Benidorm inclou en el seu programa propostes per a ells, nosaltres li dediquem una secció exclusiva. Perquè nosaltres sí treballem per ells.

Establim els punts més importants a destacar pel seu posterior desenvolupament:

 1. Treballar per la declaració de municipi lliure de Maltractament Animal.
 2. Potenciar la protecció dels animals mitjançant una Ordenança Municipal que sancione el maltractament i abandonament animal, dote de més mitjans i competències a la Policia Local en la recollida d’animals abandonats, perduts o malferits, incloga la venda per criadors, botigues autoritzades i sota criteris estrictes, entre d’altres.
 3. Creació d’un nucli zoològic (recinte dedicat a la cura, cria i venda o donació d’animals domèstics, contemplant també la regulació, creació i el registre d’animals no censats).
 4. Mantenir la competència en l’àmbit de recollida, tinença i control i dotar-la dels fons necessaris i de personal qualificat amb l’objectiu que la permanència dels animals en les dependències municipals siga en condicions dignes. Així mateix es maximitzarà l’acollida d’aquests animals en llars.
 5. Registrar i identificar obligatòriament tots els animals a través de la Policia Local, i amb la col·laboració de les clíniques veterinàries i la Societat Protectora d’Animals i Plantes de Benidorm.
 6. Establiment d’un conveni voluntari entre les clíniques veterinàries i establiments relacionats amb animals amb la Societat Protectora d’Animals i Plantes de Benidorm per a una millor comunicació i col·laboració respecte a temes com avisos de gossos i gats perduts o molt malferits, donació d’aliment tant pels encarregats dels establiments com per particulars a través d’uns punts de recollida, donació de medicina que no es puga vendre i encara puga ser utilitzada, etc.
 7. Facilitar la incorporació d’un ensinistrador per ajudar els gossos que hagen patit maltractament o tinguin problemes de comportament per així afavorir la seua adopció.
 8. Controlar la superpoblació animal mitjançant castració, implementant campanyes de conscienciació i mesures per facilitar a la ciutadania la castració dels seus animals.
 9. Implementar la figura del Defensor/a dels Animals, associada a la regidoria de Medi Ambient, dotant-la de competència suficient per lluitar contra el maltractament animal.
 10. Incentivar la cura de les colònies felines en nuclis urbans, controlant el nombre d’individus d’aquesta colònia usant el mètode CCR (Capturar-castrar-Reinserir).
 11. Augmentar les zones dels parcs per a animals de companyia i els pipicans.
 12. Establiment d’un Pla integral d’Animals de Companyia, en col·laboració amb la Societat Protectora d’Animals i Plantes de Benidorm, fomentant la tinença responsable de gossos i gats, l’adopció, la neteja de la ciutat, el bon ús de les àrees de animals de companyia als parcs i el de les expenedores de bosses higièniques.
 13. Promoure tallers i cursos per ensinistrar a les nostres mascotes i aprendre nocions bàsiques en la seua cura, higiene i benestar, etc.
 14. Fomentar, amb convenis, campanyes i esdeveniments, l’adopció de gossos i gats des de la Societat Protectora d’Animals i Plantes de Benidorm i les clíniques veterinàries.
 15. Conscienciar els xiquets i les xiquetes, a través de tallers, concursos, programes i excursions, el respecte cap als animals i la natura, de manera divertida i educativa.
 16. Oferir formació a la Policia Local per especialitzar-se en la lluita contra el maltractament animal, pèrdua i abandonament
 17. Realitzar programes de sensibilització respecte a normes de convivència i respecte.
 18. Controlar la superpoblació d’aus com ara, coloms, impedint que els excrements d’aquestes siguin un focus insalubre per malalties d’insectes, puces … sobretot en època estival.
 19. Consolidació del programa de control de gossos potencialment perillosos i de vigilància d’agressions produïdes per animals.

capçalera-web-programa-val