Cultura i Política Lingüística

BotoCulturaCompromís-Los Verdes considerem que la Cultura ha de tenir una planificació estratègica i integral que implique el màxim de sectors possibles, que impulse les nostres arrels i que prestigie la nostra ciutat. Entenem la nostra ciutat com a creadora de nova cultura plàstica, musical, literària, compromesa i crítica, amb espais per a l’art modern i els joves artistes, i alhora, recuperadora i difusora dels costums i tradicions culturals més autòctones.

Creiem en l’impuls dels espais culturals de què disposem (Hort de Colon, Boca del Calvari, etc.) i reivindiquem la consecució d’altres que llargament estan esperant la seua finalització i que destaparien tot el potencial de la ciutat, com el Centre Cultural.

Així mateix, des de Compromís Los Verdes apostem per una política lingüística integradora i que garantisca el plurilingüisme com una forma de potenciar la nostra llengua autòctona, el valencià, i que siga el referent d’un model integrador i multicultural.

Per tot això, proposem:

 1. Potenciar les sales de teatre, cinema i música independents.
 2. Desenvolupar activitats culturals en espais oberts (places, parcs, etc.), de manera inclusiva per al conjunt de la població, per potenciar les diferents expressions artístiques i culturals.
 3. Fomentar les trobades de les diferents expressions culturals de la nova ciutadania amb les manifestacions de la nostra cultura i de les nostres festes com a eina de cohesió social.
 4. Proposta de la redacció i aprovació d’un Pla Estratègic de la Cultura, amb participació dels diferents sectors implicats en la cultura i les festes de la ciutat.
 5. Impulsar la promoció literària de la ciutat amb creació, renovació i modernització de premis literaris convertint-los en una festa oberta a la societat i una oportunitat per als nous creadors.
 6. Promoció d’activitats culturals lligades al món de la joventut que promoguen el coneixement del medi ambient, les arts i el patrimoni cultural de la ciutat i el territori mitjançant el Programa emergent i el Consell de la Joventut.
 7. Ampliació de la xarxa de biblioteques municipals cap a les extensions administratives i centres de barris.
 8. Potenciar una xarxa de centres culturals, escoles de música i biblioteques municipals.
 9. Posar atenció al patrimoni de la ciutat i demanar les institucions pertinents, l’ajuda financera necessària per a la seua recuperació i conservació.
 10. Creació d’un itinerari turístic de caràcter històric artístic per tal de poder visitar aquells edificis i/o monuments lligats amb la història de la ciutat.
 11. Creació de la figura del -Guia Turístic Oficial de Benidorm-.
 12. Dotar a l’actual “Boca del Calvari”, dels mitjans adequats per convertir-lo en un museu de prestigi amb una programació cultural adequada, des de la gestió pública amb la col·laboració amb altres institucions
 13. Instar Conselleria a la finalització de les obres del Centre Cultural de l’Avinguda d’Europa, per fases. Així mateix, posar a disposició des de l’Ajuntament la borsa de desocupats de la construcció de la ciutat de Benidorm i comarca, si això fóra necessari. Així finalitzaria la vergonyosa imatge que estem donant d’un centre cultural molt necessari per a Benidorm.
 14. Promoció dels joves creadors literari, editant anualment en forma de compilació, els relats integrats als Premis literaris locals. Compromís de publicació anual dels relats, assajos, escrits periodístics, poemaris, etc. realitzats pels joves de la ciutat.
 15. Implantar espai polivalent (sala d’assajos per a grups musicals locals, solistes, bandes, grups de recitals de poesia; sala-pilot d’auditori, sala d’exposicions d’art local emergent).
 16. Fomentar la creació de grups de joves artistes que creen col·lectius artístics innovadors, que estimulen l’interès d’una part d’aquesta col·lectivitat per l’art. Això es realitzaria mitjançant la creació de “La primera galeria d’art jove professional” de la ciutat anomenada: “Galeria d’art jove emergent”, reservada per a artistes consolidats però, sobretot, novells, a les sales de la ciutat.
 17. Donar suport, de manera especial, sense distinció política, qualsevol manifestació de compromís amb la justícia social, econòmica i ecològica al món (bé a través de les lletres, la pintura, l’escultura, el teatre, la música … etc. ).
 18. Fomentar i impulsar les biblioteques de barri. Adequar els horaris de les biblioteques a les necessitats dels ciutadans.
 19. Fomentar que els espais públics s’utilitzen els caps de setmana.
 20. Aprofitar el patrimoni musical de Benidorm traient-li el màxim profit a les tres bandes de música que disposem.
 21. Establir un escut i bandera oficial per a Benidorm per a complir el Decret 116/1994, de 21 de juny, del Govern valencià (…les figures del camp de l’escut hauran de representar-se heràldicament, es rebutjaran les formes naturals, paisatgístiques i realistes, i hauran d’acomplir la llei de la plenitud.). Només existeix un escut barrox oficiós inventat a instàncies de la llei del 1837 que obligava als municipis la tinença d’escut. Actualment no n’existeix cap al DOGV. Reivindicarem l’escut ideat per Pere Maria Orts i Bosch.

PLA PER A LA DIGNIFICACIÓ DEL VALENCIÀ

 1. Integrar Benidorm dins de la xarxa AVIVA de l’AVL: Crearem l’oficina AVIVA dins de la regidoria de Cultura, amb seu al Centre del Torrejó o en l’Hort de Colon. La seua funció serà la d’assessorar en matèria lingüística per al ciutadà i per al propi ajuntament.
 2. Establir un conveni triple amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Ajuntament i la Creu Roja per a realitzar cursos de valencià (Cursos Junta, cursos conversa inicial a nouvinguts, cursos per a pares d’alumnes i cursos de valencià escrit en valencià parlants) .
 3. Creació d’un voluntariat lingüístic mitjançant convenis i ajudes amb Escola Valenciana
 4. Realització de les campanyes oficials de l’Ajuntament en bilingüe, tenint una discriminació positiva cap al valencià i incorporant l’anglés en campanyes amb implicació de la comunitat estrangera.
 5. Creació de la xarxa de comerç en valencià: els comerços que com a mínim la meitat més un dels empleats sàpiguen i atenguen en valencià es consideraran comerços en valencià. Hi haurà distintius de comerç i una pàgina web de localització dels mateixos.
 6. Realització de campanyes de promoció del valencià amb el comerç local fent cartells de “es ven”, “es lloga”, “obert/tancat”, rebaixes, i campanyes lingüístiques amb vocabularis temàtics en forma de pòsters (forns, carnisseries, peixateries, botigues de roba i sabates, autoescoles, etc.) en col·laboració amb l’AVL.
 7. Recuperació de la toponímia tradicional de Benidorm (com per exemple, Platja de Ponent-L’Escata, Platja de Llevant-la Xanca). i correcció de les senyalitzacions incorrectes, d’acord al nom tradicional en valencià.
 8. Senyalització dels noms dels barris i partides i promoció d’aquests (El Campo, El Calvari, Foia de Bol, Tolls, Saladar, Racó de l’Oix, etc.).
 9. Vetlar pel compliment íntegre de la Llei d’Ús del Valencià, especialment en la senyalització urbana, sense detriment del castellà.
 10. Promoure l’obtenció del nivell mitjà de valencià als empleats públics mitjançant classes (si no en té) en el termini de 4 anys
 11. Formació contínua als empleats públics, mitjançant el voluntariat lingüístic, per millorar el seu nivell.

capçalera-web-programa-val