Economia, Comerç i Treball

BotoEconomiaBenidorm necessita un pla de xoc eficaç contra una crisi de tantíssima durada, no en va, Benidorm, és la ciutat de la Marina Baixa que més aturats té i, la Coalició Compromís Los Verdes Benidorm, creu que cal unes mesures d’actuació d’acord amb els temps tan durs que la ciutadania està passant.

No només posem el nostre focus d’atenció en l’ocupació a curt termini, si no en mesures que facen durable en el temps la contractació d’un ciutadans. Combatent la desocupació, combatem la pobresa i la prima línia vermella que separa molts ciutadans de l’exclusió social. Per això, des de la Coalició Compromís Los Verdes Benidorm, no solament posarem en marxa mecanismes de contractació que ens permeta l’administració pública per a contractar gent aturada a Benidorm, sinó que també, potenciarem la creació d’un teixit empresarial potent amb avantatges fiscals que permeten, ja no només obrir negocis, sinó ajudar a que perduren en el temps i la qual cosa portarà a la contractació de més aturats. Per això, posarem un sistema d’avantatges fiscals i bonificacions perquè les empreses i autònoms de la nostra ciutat prosperin i al seu torn la contractació de llarga durada.

A part de la generació d’ocupació, hem de vetlar per la qualitat de la mateixa. La reforma laboral està espentant a uns tipus de contracte res d’acord amb la dignitat del ciutadà. No podem permetre que el tipus d’ocupació siga el de la subsistència, sinó el de la prosperitat del treballador. No tot val per generar ocupació a la nostra ciutat. Volem que l’ocupació generada siga de qualitat, i per això treballarem conjuntament amb els agents de l’Estat, perquè vetlen perquè els contractes, siguen acords a les hores i al treball exercit, i no només això: potenciarem que a Benidorm els contractes siguen dignes cap l’empleat. Hem de posar tot de la nostra part, tant de les administracions públiques com de les entitats privades perquè Benidorm siga un referent en la transparència del mercat laboral i de qualitat. La nostra ciutadania s’ho mereix.

No ens oblidem del galopant deute contret pels diversos partits que han gestionat la nostra ciutat. Un deute que ha portat que Benidorm siga un dels municipis amb una de la majors ràtio de deute per càpita, no sols de la Marina Baixa, també de l’Estat. Un deute que ha condemnat a la pujada inevitable d’impostos a la ciutadania i en el qual la majoria d’aquests impostos només ha servit per tapar forats més que resoldre els problemes del dia a dia dels ciutadans de Benidorm. La nostra Coalició ha d’investigar quins són els artífexs del deute que estan pagant els seus ciutadans, un deute tan gran no solament pot ser responsable la ciutadania, també aquells que l’han generat.

La fiscalització de l’Ajuntament de Benidorm és el primer pas que s’ha de donar. Uns comptes clarss i concisos, a més d’una transparència total en qualsevol gestió dels diners públics de la nostra ciutat. El ciutadà ha d’estar informat, no només per la premsa, sinó del seu propi Ajuntament, en què es gasta els diners, perquè, i en què beneficia a la comunitat, ja que Benidorm és de tots, no només dels que governem o aspirem a governar.

Pressupostos clars i entenedors, i sobretot participatius. Els ciutadans han de tornar a prendre les regnes d’allò en el que els afecta. Els pressupostos són clau per al futur any a any de la nostra ciutat, i, per tant, la ciutadania ha d’estar present, i, creiem, que una col·laboració participativa suposarà un nexe d’unió entre els que gestionem i cap a les persones sobre els quals es gestiona el dia a dia.

Apostem també per la nostra negativa a la construcció del Centre Comercial al Polígon Industrial i que aquest siga utilitzat únicament i exclusivament per a generar nou teixit empresarial i d’innovació a la ciutat. Un nou Centre Comercial suposaria la mort del xicotet comerç de Benidorm i per tant hem de defensar a tota costa els comerços de la nostra ciutat. Entenem que el millor Centre Comercial és el que establim en la nostra ciutat, en els seus carrers, avingudes i bulevards que s’habiliten a aquest efecte dins del pla urbanístic per a propiciar una reestructuració del comerç de la nostra ciutat impulsant zones amb un comerç de qualitat en tota la ciutat.

Des de la Coalició Compromís Los Verdes Benidorm, apostem per una economia verda i sostenible, duradora en el temps i responsable socialment amb el nostre entorn i la nostra comunitat. Benidorm té un ecosistema molt peculiar que pot permetre la implantació d’un altre teixit empresarial a la ciutat, el de l’energia renovable i el de les noves tecnologies, i, sobretot, una infraestructura hotelera que pot ser complementada amb un recinte firal per complementar la ocupació i el tipus de turista que ens visita a la ciutat, abastant tots els tipus de visitants i alhora generant una nova vessant econòmica. Tot programa gira al voltant d’uns punts bàsics, entenedors i directes per solucionar els problemes detectats, aquests punts o eixos bàsics del programa de la Coalició Compromís Els Verds Benidorm, són els següents:

 1. Auditoria econòmica de l’Ajuntament de Benidorm per conéixer l’estat real dels comptes públics i posar en coneixement de la ciutadania l’estat econòmic actual.
 2. Pla de xoc per a una liquidació a més curt termini del deute que permeta portar un major nombre d’inversions públiques en totes les àrees pressupostàries.
 3. Revisió del pressupost anual i reunió amb totes les associacions de veïns per modificació dels pressupostos amb la participació de la ciutadania de Benidorm.
 4. Pla de mesures urgents per potenciar la contractació de treballadors de llarga durada a través de les administracions públiques i rescindir els contractes pactats que l’Ajuntament de Benidorm amb subcontractes, passant a municipalitzar la major quantitat de serveis públics que siguen necessaris.
 5. Desenvolupament d’un pla empresarial a llarg termini de la ciutat de Benidorm entre les institucions i associacions ja establides per traçar les línies d’actuació entre el comerç local, empreses i autònoms de Benidorm, com ABRECA, COBRECA, JETURBE-JOVEMPA, INVAT- TUR i fer partícip a la UA com a assessor en el desenvolupament empresarial de la ciutat.
 6. Creació d’un departament especial de comunicació i recerca de fons concedits per la UE per nodrir de recursos econòmics les diverses àrees pressupostàries de la ciutat.
 7. Retorn al control de l’administració pública de la gestió del cobrament dels impostos als ciutadans, IBI, Taxa De Residus, impost vehicles, suposant la recuperació d’un 20% d’ingressos anuals per a les arques públiques.
 8. Defensa del xicotet comerç local amb el bloqueig a la nostra ciutat del desenvolupament de grans superfícies o centres comercials fins que no es tinga clar el nou disseny i orientació de la nostra ciutat per a no enfonsar més si cap al comerç actual existent.
 9. Crear carrers comercials de vianants on el comerç siga digna imatge de qualitat, no permetent llicències al comerç de molt baixa qualitat.
 10. Reducció progressiva dels impostos i un major control dels que existeixen actualment.
 11. Defensa del xicotet comerç, a través de polítiques compensatòries i formatives.
 12. Defensa del repartiment del treball en tots els àmbits -amb mesures de compensació allà on calga-, entés no com una solució definitiva al problema de l’atur, sinó com la conseqüència lògica dels avanços de la tecnologia, que estalvia treball humà.
 13. Donar suport al sector de l’economia social (cooperatives, associacions sense ànim de lucre, societats anònimes laborals) per a la seua creació, dotació de sòl o serveis, millora de la fiscalitat, assessorament legal, etc.
 14. Donar suport a la creació de noves empreses, especialment per a cooperatives, SAL, pimes i autònoms (amb ajudes a les cotitzacions a la Seguretat Social durant el primer any).
 15. Posar fi a la precarietat de l’ocupació amb la desaparició dels contractes que creen aquestes situacions.
 16. Eliminació de les hores extraordinàries.
 17. Augmentar les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral amb horaris flexibles i / o el teletreball.
 18. Elaborar una llei contra l’assetjament psicològic i moral a la feina (mobbing), que reculla les reivindicacions de les víctimes i les associacions que lluiten contra aquesta xacra social en el treball.
 19. Afavorir l’ocupació de joves i dels menys qualificats amb tallers i centres d’aprenentatge d’oficis i reforçar el Taller De Ocupació Benidorm.
 20. Polítiques de qualificació: augment i simplificació de l’oferta de formació; reorientació cap a les noves tecnologies i la indústria verda, ajudes a l’ensenyament tècnic i professional i a la promoció de les llengües.
 21. Programa exhaustiu sobre llocs de treball socials.
 22. Promoció de tot projecte empresarial intensiu en mà d’obra.
 23. Creació d’empreses de titularitat mixta-privada i pública, com a mesura de suport a emprenedors amb pocs recursos.
 24. Creació de borsa de treball a l’Ajuntament i a totes les empreses que contracten obres i serveis municipals que es regisquen per criteris constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat.
 25. Exigir la contractació de veïns de Benidorm en un percentatge del 50%, en les contractes municipals.
 26. Potenciar el treball de l’escena urbana: manteniment de jardins, voreres, escocells, accessibilitat, pintura d’edificis públics, escoles, etc. amb personal contractat de les llistes de l’atur i ciutadans de Benidorm.
 27. Valorar la professionalitat i l’esforç en els oficis, sobretot en oficials i peons especialitzats enfront dels que no tenen qualificació per potenciar que s’hi puga aconseguir.
 28. Apostar per la creació d’un polígon industrial en detriment del centre comercial, emplaçat en la ubicació de l’original, donant facilitats a empreses de les noves tecnologies i del sector de renovables perquè s’instal·len a la ciutat i generar un nou motor industrial i d’ocupació a la ciutat.
 29. Creació d’un recinte firal (IFB), al polígon industrial per a acostar noves temàtiques i negocis a la ciutat de Benidorm.
 30. Mitjançant la creació del Recinte Firal De Benidorm (IFB), promoure la celebració de les grans fires a nivell nacional a la nostra ciutat per competir amb Madrid i Barcelona, les fires de FITUR, MWC, aprofitant la potent infraestructura hotelera de Benidorm.
 31. Gestió econòmica municipal basat en els valors i principis de l’economia del bé comú.
 32. Eliminar les plusvàlues dels impostos sobre habitatge per a les persones desnonades.
 33. Creació d’un banc de lloguer de locals de la ciutat i posteriorment de naus, en el futur parc empresarial de Benidorm, per facilitar la localització i lloguer dels mateixos sota un programa d’ajuts al lloguer a emprenedors, empresaris i autònoms.
 34. Congelació de taxes i impostos. Subvencions de fins al 90% de l’IBI a comerços, empreses i famílies amb baixos recursos econòmics.
 35. Eliminació de la taxa d’obertura d’establiments per a fomentar l’obertura de nous locals comercials a la ciutat en llocs de possible expansió comercial.
 36. Crear carrers comercials de vianants on el comerç siga digna imatge de qualitat, no permetent llicències al comerç de molt baixa qualitat.
 37. Bonificació i ajudes a empreses per contractació de treballadors per al comerç.
 38. Programa de crèdits sense avals amb intermediació de l’Ajuntament de Benidorm i caixa d’estalvis per designar per fomentar l’emprenedoria i la creació d’un nou teixit empresarial a la ciutat.
 39. Reforma del local comercial de nova obertura bonificat amb un 95% sobre la quota de l’impost de construccions, i no aplicació de la taxa d’aprofitament de domini públic dels contenidors d’obra i materials de construcció durant els primers 5 dies, si la obra no supera els 30.000 €.
 40. Bonificació del 50% de l’IAE per a noves empreses durant els primers 5 anys de tributació.
 41. Bonificació de fins al 50% de l’IAE per a les empreses que incrementen la plantilla de treballadors amb contractes indefinits.
 42. Bonificació de fins a un 75% en l’impost de vehicles (del 50%, als Híbrids i del 75%, als elèctrics).
 43. Creació d’un model econòmic a la ciutat basat en l’Energia Verda i l’adequació de la ciutat cap al autoabastiment energètic.
 44. Rehabilitació dels edificis de Benidorm amb més de 30 anys d’antiguitat. Canvi de tota la infraestructura per un model ecoeficient.
 45. Destinar un 1% dels pressupostos municipals a la cooperació i al desenvolupament del municipi.
 46. Promoure mesures per al desenvolupament de l’elaboració d’uns pressupostos participatius, que impliquen realment a tots els barris i associacions de Benidorm.

capçalera-web-programa-val