Educació i Esports

BotoEducacioDes de Compromís Los Verdes som conscients de l’abandonament que des Conselleria D’Educació s’ha realitzat sobre la nostra ciutat. Temes com l’inacabat institut Pere Maria Orts i Bosch suposen un retrocés en la qualitat de les instal·lacions per exercir un ensenyament de qualitat als nostres alumnes i per això, des de la Coalició Compromís Els Verds ens comprometem a desbloquejar la situació que pateix el Pere Maria i per tant la imatge educativa de la nostra ciutat, ja siga a través de la Conselleria o a través dels recursos econòmics que puguem derivar d’altres partides pressupostàries.

A banda, establirem unes mesures d’actuació urgents de reparació, adequació i rehabilitació no només dels instituts, sinó de tots els col·legis públics de la ciutat, molts d’ells amb dècades a l’esquena i que necessiten una actuació urgent tant estructurals com d’eficiència energètica, les quals han brillat per la seua absència desoint els suggeriments dels propis col·legis i instituts per pal·liar aquesta situació.

No ens oblidem dels alumnes l’entorn familiar es trobe en una situació de risc (aturats, sense subvencions…) perquè els seus fills puguen accedir a beques de menjador i al material docent que necessiten per al seu desenvolupament educatiu.

Establirem de nou unes beques transport per als alumnes que estudien a la Univesitat d’Alacant i estendrem els horaris (com per exemple, establir l’horari nocturn a les Biblioteques Públiques durant la celebració d’exàmens perquè no hagen de desplaçar-se a la Universitat).

També impulsarem i ampliarem acords entre la UA per a establir una coordinació entre instituts, Alumnat i Universitat per afavorir el desenvolupament orientatiu preuniversitari de l’alumnat.

Per altra banda, respecte a l’àmbit d’Esports, des de Compromís Los Verdes estem conscienciats del deteriorament que està patint l’àrea esportiva a la nostra ciutat.

Des de la nefasta gestió del Palau D’Esports L’Illa De Benidorm, on el nul interès per portar una correcta gestió des de l’Ajuntament, ha propiciat una altra externalització privada d’un servei públic i el qual ha desembocat en les circumstàncies negatives que han envoltat la seua gestió des del començament de l’externalització.

No ens oblidem tampoc de l’abandó i el deteriorament progressiu de les instal·lacions de Foietes, on, no només no es realitza una tasca correcta de manteniment de les instal·lacions, sinó que, a més de no renovar, es realitzen esdeveniments d’un altre tipus que no són de índole estrictament esportiva, que deterioren encara més si caben les mateixes instal·lacions (Low Cost), suposant un greuge a la ciutadania que si les usa.

També les instal·lacions dels nostres col·legis públics pateixen un gran deteriorament, no només les esportives, som conscients, i de la deixadesa dels tècnics municipals per atendre les peticions dels col·legis per posar remei a les denúncies de les pistes i altres instal·lacions deteriorades, on les actuacions han de ser immediates o realitzar-les en el menor temps possible.

Es necessita un gir de 360º en la gestió esportiva de la nostra ciutat perquè torne a ser un servei de qualitat al ciutadà, no un àrea de la qual es puga traure profit o lucre gràcies a subcontractes que només porten a la ruïna la imatge i el esperit esportiu que sempre ha caracteritzat la ciutat.

Benidorm ha de ser el primer interessat en què els projectes esportius de la nostra ciutat funcionen. En totes les seues àrees. Des de l’interés en que les seues instal·lacions funcionen, que siguen econòmiques per al ciutadà, que s’impulsen i donen suport totes les associacions esportives o creació de noves per impulsar noves modalitats esportives o la defensa d’esports minoritaris a la ciutat.

 1. Finalització de les obres de l’IES Pere Maria Orts i Bosch, ja siga per intermediació de Conselleria o pels recursos propis que puguem derivar dels pressupostos i posar fi a tants anys d’espera per poder comptar amb un IES digne.
 2. Rehabilitació estructural dels col·legis públics de Benidorm amb major antiguitat, prioritzant aquells que presenten greus problemes i que hagen de ser resolts amb urgència.
 3. Impulsar majors acords de col·laboració preuniversitària per a l’orientació de l’alumnat dels instituts i potenciar l’aula universitària del Torrejó a altres centres de la ciutat.
 4. Potenciar i defensar l’ús del Valencià en instituts i col·legis públics de Benidorm.
 5. Involucrar i augmentar la participació de tots els agents socials.
 6. Vigilar i assegurar que tots els alumnes siguen atesos en igualtat de condicions independentment de la condició personal, de gènere, d’origen social i capacitats de l’alumne.
 7. Promoure l’educació emocional, el respecte al mitja ambient i als animals des l’entorn escolar.
 8. Millora del manteniment de les escoles públiques de Benidorm, on qualsevol necessitat del centre docent siga atesa amb la major celeritat.
 9. Establir ajudes a beques de menjadors per a alumnes en entorns familiars desfavorits (famílies a l’atur).
 10. Donar suport econòmicament als col·legis públics perquè tinguen tot el material disponible per a l’exercici normal de les seues funcions.
 11. Impulsar i recuperar beques de transport per als alumnes que hagen de traslladar-se mitjançant autobús a la Universitat d’Alacant, augmentant en els casos que l’alumne es trobe en un entorn familiar desfavorit.
 12. Estendre horaris de les biblioteques públiques per als estudiants universitaris, perquè puguen estudiar en horari nocturn sense haver de desplaçar-se a la Universitat.
 13. Estudi de l’habilitació de biblioteques auxiliars en tots els barris de Benidorm
 14. Potenciació de la impartició de cursos d’idiomes i de les noves tecnologies
 15. Auditoria i municipalització del Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, eliminant la contracta existent després de les innombrables denúncies i la nefasta gestió.
 16. Sol·licitar a l’empresa contractada per a la gestió i manteniment del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm les explicacions i responsabilitats, si n’hi ha, sobre la gestió realitzada.
 17. Reparació i reestructuració urgent de les pistes i instal·lacions de Foietes abandonades des de fa molts anys al seu inevitable deteriorament, i prohibició de realitzar qualsevol tipus d’esdeveniment que no siga estrictament esportiu (Low Cost), buscant una altra ubicació per a tal efecte, per evitar un major deteriorament afegit a les instal·lacions.
 18. Baixada dels preus per als ciutadans de Benidorm perquè puguen gaudir de les instal·lacions a un preu raonable. Les instal·lacions esportives municipals són un servei al ciutadà, i en cap cas ha de suposar una intenció de lucre.
 19. Reparació de pistes esportives dels col·legis públics de la nostra ciutat, sent un perill realitzar esport per als nostres escolars.
 20. Creació de noves associacions o clubs que promoguen activitats inexistents a la nostra ciutat, sens dubte això contribuirà a consolidar l’esperit esportiu. Suport als equips d’esport i associacions professionals o no, que tinguen possibilitats i condicions d’obtenir resultats importants en les seues disciplines per ajudar a que ho aconseguisquen.
 21. Conversió del Poliesportiu municipal a la Casa de l’Esport. Es tracta d’un projecte on cada un dels clubs tindrà un espai on poder desenvolupar l’activitat esportiva complementària (oficines, sala de reunions, etc.). Aquest espai es destinarà especialment als esports minoritaris que necessiten una seu social.
 22. Creació de circuits esportius als parcs públics amb diferents nivells d’intensitat i més controlats en determinades hores per tècnics esportius que assessoren als esportistes, sobretot, de la tercera edat.
 23. Estudi i establiment d’un circuit de fúting urbà.
 24. Optimització de les infraestructures públiques existents, centres educatius, a través d’un ús més integral de les mateixes, integrant noves programacions esportives i calendaris d’activitats, dins dels espectres temporals “morts” d’aquelles. Modernització de les zones esportives dels centres educatius i la dinamització dels jocs escolars i extraescolars.
 25. Promoció dels esports autòctons: Pilota Valenciana, Pesca, Rem i Vela, Colombicultura.
 26. Foment del Senderisme als espais naturals.
 27. Propiciar les trobades intercomunitaris esportius en la ciutat de Benidorm.
 28. Promoure la participació en un mateix equip o l’afiliació a un mateix col·lectiu d’aficionats de persones nouvingudes, ja que simpatia i col·laboració amb algú que persegueix un mateix objectiu és una de les claus per construir una societat més cohesionada.
 29. Fomentar les iniciatives de les associacions per organitzar esdeveniments esportius populars, on participen persones de tota condició.

capçalera-web-programa-val