Transparència i Participació

BotoParticipacioCreiem fermament que una de les formes per millorar la gestió municipal és apostar per la transparència total de l’administració pública respecte als seus conciutadans, una major participació que possibilite l’accés a la informació pública i la col·laboració de veïns, associacions de veïns i altres entitats en tots els àmbits de la gestió municipal. La manca de transparència actual, assenyalada per organismes com Transparència Internacional, ens alerta que l’actució de l’ajuntament podria realitzar millor en aquest sentit.

Per això, des de Compromís Los Verdes, entenem que participació i transparència necessàriament han de conduir a una millor qualitat i excel·lència dels estaments de la ciutat, que repercutirà evidentment en la imatge de Benidorm.

Per aquestes raons, proposem

 1. Sotmetre a referèndum o consulta vinculant per part dels ciutadans i ciutadanes de Benidorm qualsevol actuació o projecte municipal que implique diferents sectors estratègics de la ciutat a la vegada, o que la seua execució suposi un canvi o modificació del projecte de ciutat a mitjà-llarg termini.
 2. Realitzar les gestions necessàries perquè l’Ajuntament tinga el certificat de qualitat ISO a les seues oficines municipals.
 3. Vetlar pel compliment dels estàndards de qualitat ISO en empreses, fundacions i serveis externs contractats per l’Ajuntament.
 4. Presa en consideració dels criteris de qualitat en els Plecs especials de contractacions externes.
 5. Publicació dels sous públics dels membres de l’ajuntament, així com les seues declaracions de la renda i de béns.
 6. Publicació de les auditories públiques que es realitzen, siga quin siga el seu àmbit d’actuació.
 7. Publicació de la despesa mitjana per habitant, així com el període mitjà en què l’Ajuntament paga a proveïdors.
 8. Establiment d’un horari de reunions en persona dels membres de la corporació municipal amb qualsevol ciutadà o ciutadana que tinga una queixa, proposta o dubte.
 9. Publicació de les empreses que concorren a concursos de licitació
 10. Modificació del reglament de Participació Ciutadana, després de consultar diferents associacions i consells de la ciutat.
 11. Creació del Escó Ciutadà. La Regidoria de Participació Ciutadana nomenarà un titular per cada ple mensual, entre les persones que han presentat preguntes al ple o iniciatives i, en cas de no haver-hi, per un membre del Consell de Ciutat, que ocuparà un seient al ple i presentarà una proposta o diverses que seran debatudes en la sessió. Aquest titular ha de presentar les mocions que provenen dels ciutadans, des d’una associació, o els diferents consells (Veïnal o de la Ciutat), de partits polítics que no són grups municipals, o fins i tot aquelles que compten amb l’acord unànime dels grups polítics. Això sí, les propostes hauran estat revisades per informes tècnics de Ajuntament per verificar la viabilitat o no. I també passarà per Junta de Portaveus o bé per Alcaldia, com qualsevol altra iniciativa. Donant l’escó de participació, s’evitarien els percentatges de presentació d’iniciatives al ple, difícils de complir, i afavoriria la participació ciutadana i la implicació de l’Ajuntament amb el poble.
 12. Eliminació de restriccions en la presentació de preguntes al ple.
  1. Eliminació de la restricció que la pregunta haja d’estar relacionada amb l’ordre del dia (el/s governant/s han de poder contestar qualsevol pregunta en qualsevol moment).
  2. Eliminació de la restricció de les preguntes que no són de competència municipal. Encara que no siguen de competència de Benidorm, potser així es coneix un problema de la ciutat i potser es pot instar als òrgans competents (GVA o Estat) que ho arreglen.
 13. Redisseny de la web municipal per afavorir l’accés a la informació i la transparència
 14. Promoure la realització de pressupostos participatius, amb la implicació de tots els barris de la ciutat.
 15. Simplificar els procedimients de l’administració local mitjançant una progressiva implantació de les noves tecnologies.

capçalera-web-programa-val