Compromís Los Verdes proposa limitar els crèdits i execucions hipotecàries per defensar l’economia de les famílies

En un moment en el qual moltes persones es troben al límit de la situació de risc d’exclusió social, Compromís Los Verdes ha presentat una moció en el registre de l’Ajuntament de Benidorm perquè s’inste al Consell a la creació d’una llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar. La coalició local entén que esta llei complementaria la moció municipal aprovada el passat mes d’octubre que proclamava la ciutat com a lliure de desnonaments i també facilitaria la seua aplicació.

A la moció presentada es planteja que el consistori done suport perquè es cree una llei en contra del sobreendeutament familiar, que incorporaria límits en el crèdit hipotecari per a prevenir noves situacions de sobreendeutament, desenvoluparia un procediment extrajudicial de liquidació ordenada dels deutes i limitaria les execucions hipotecàries per evitar els desnonaments. Així mateix, la moció insta al Govern estatal a la modificació de la legislació sobre IRPF per evitar que les operacions de dació en compte per a pagar un crèdit hipotecari siguen considerades com a increments patrimonials en la part que excedisca el valor del bé, i que s’inste també a canviar la legislació sobre hisendes locals per a bonificar l’ impost d’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua) dels desnonaments amb dació en compte.

Josep Bigorra, cap de llista de Compromís Los Verdes, considera que si s’aprovara esta llei, donaria solucions a problemes concrets de Benidorm que la moció aprovada contra els desnonaments no pot arreglar. “Tots els divendres es manifesta davant del Banc de Santander de l’Alameda una família d’afectats que, si bé han entregat la casa i han aconseguit una dació parcial, el banc els ha demanat més diners per condonar el deute; això no passaria si s’hagueren establert certs límits, com proposa esta llei”, ha explicat Bigorra.

També ha indicat que la proposició de llei a la que es refereix la moció va ser presentada a les Corts a finals de gener pel grup parlamentari de Compromís i va ser rebutjada amb els vots en contra del Partit Popular.

Juan García, número dos de Compromís Los Verdes, ha assenyalat que esta moció demostra que la coalició té un objectiu comú i ben clar: “defensar a les famílies i els particulars davant les situacions d’indefensió provocades per la crisi econòmica, i les administracions tenen l’obligació d’ajudar a les persones a evitar caure en el risc de l’exclusió social”.

______________________________________________________________

Compromís Los Verdes propone limitar los créditos y ejecuciones hipotecarias para defender la economía de las familias

En un momento en el que muchas personas se encuentran en el límite de la situación de riesgo de exclusión social, Compromís Los Verdes ha presentado una moción en el registro del Ayuntamiento de Benidorm para que inste al Consell la creación de una ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar. La coalición local entiende que esta ley complementaría la moción municipal aprobada el pasado mes de octubre que proclamaba la ciudad como libre de desahucios y también facilitaría su aplicación.

En la moción presentada se plantea que el consistorio apoye para que se cree una ley contra del sobreendeudamiento familiar, que incorporaría límites en el crédito hipotecario para prevenir nuevas situaciones de sobreendeudamiento, desarrollaría un procedimiento extrajudicial de liquidación ordenada de las deudas y limitaría las ejecuciones hipotecarias para evitar los desahucios. Asimismo, la moción insta al Gobierno estatal a la modificación de la legislación sobre IRPF para evitar que las operaciones de dación en cuenta para pagar un crédito hipotecario sean consideradas como incrementos patrimoniales en la parte que exceda del valor del bien, y que inste también a cambiar la legislación sobre haciendas locales para bonificar el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (la plusvalía) de los desahucios con dación en cuenta.

Josep Bigorra, cabeza de lista de Compromís Los Verdes, considera que si se aprobara esta ley, daría soluciones a problemas concretos de Benidorm que la moción aprobada contra los desahucios no puede arreglar. “Todos los viernes se manifiesta frente al Banco de Santander de la Alameda una familia de afectados que, si bien han entregado la casa y han conseguido una dación parcial, el banco les ha pedido más dinero para condonar la deuda; esto no ocurriría si se hubieran establecido ciertos límites, como propone esta ley”, explicó Bigorra.

También indicó que la proposición de ley a la que se refiere la moción fue presentada en las Corts a finales de enero por el grupo parlamentario de Compromís y fue rechazada con los votos en contra del PP.

Juan García, número dos de Compromís Los Verdes, señaló que esta moción demuestra que la coalición tiene un objetivo común y claro: “defender a las familias y los particulares ante las situaciones de indefensión provocadas por la crisis económica, y las administraciones tienen la obligación de ayudar a las personas a evitar caer en el riesgo de la exclusión social “.

Arxivat en: Economia i Ocupació, Hisenda, Moviments Socials, Sanitat i Benestar Social

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *