Bigorra: “Quan arribem a l’Ajuntament, presentarem una moció perquè Benidorm siga Municipi Turístic”

1 milió d’euros a l’any. Això ens costa que durant tants i tants anys, per culpa de la tossuderia de PP i PSOE no s’haguera elaborat amb totes les particularietats la Llei d’Hisendes Locals al seu moment, ni després s’haja pogut canviar convenientment perquè Benidorm siga considerat com a municipi turístic. Compromís fa temps que ha realitzat accions al carrer i legislatives per a produir este canvi i tot continua igual. Potser el problema és de base: falta unir les forces en el municipi.

Ahir el PP va rebutjar en la Comissió d’Hisenda i Administracions Públiques del Congrés una esmena dels socialistes perquè es modificara la Llei d’Hisendes Local i es comptabilitzaren les places hoteleres per considerar una ciutat com a Municipi Turístic – fins ara no es compten i per això Benidorm no ho és sobre el paper. Sembla que els companys de Congrés de Toni Pérez han oblidat que el passat mes de setembre, els seus companys de les Corts valencianes van aprovar per unanimitat, a instàncies d’una proposta de la diputada de Compromís Mireia Mollà, demanar justament este canvi que ara es nega. Pareix que els importe poc que sense que es produïsca esta modificació, Benidorm està perdent 1 milió d’euros a l’any, que és la quantitat que ingressaria per impostos d’hidrocarburs i tabac si fóra considerat Municipi Turístic. Tal vegada no els importe que eixa quantitat podria anar destinada a pagar el deute de la ciutat, a invertir en serveis socials, o simplement a millorar la que és la capital del turisme de facto.

És d’agrair que el PSOE haja presentat esta esmena, més tard que prompte. Quan va governar Zapatero, no va tocar ni una coma de la llei. I va governar quasi 8 anys, que equivalen a 8 milions perduts per a Benidorm. No podrien haver fet alguna cosa aleshores? Potser han sigut espentats a menejar-se per la recollida de signatures que Compromís per Benidorm va realitzar per canviar la llei el passat mes de maig –en el carrer i via internet -, o per la proposició no de llei que va presentar Joan Baldoví en el Congrés el juny de 2014 – que per cert, no s’ha votat, possiblement amb l’excusa que la va presentar un partit minoritari.

Més enllà de lluites polítiques, Benidorm ha de ser, com més prompte millor, reconegut com a Municipi Turístic. Cal unir forces a la nostra ciutat en este sentit, com es va fer a les Corts. Per això, la millor manera de fer-ho és que els partits que entren en la nova corporació municipal, voten una moció per demanar al Congrés la modificació de la llei d’acord als interessos de tots els benidormers i les benidormeres. Una moció que, com he dit en diferents ocasions, Compromís Los Verdes plantejarà una vegada entre al consistori. Perquè hem de fer pinya des de l’Ajuntament, la casa de tots. Perquè cal deixar la política de l’enfrontament quan es tracta de lluites que beneficien a tota la ciutat. Perquè les veus de Benidorm que ho demanen s’unisquen i lluiten alhora. Perquè ja toca: Benidorm Municipi Turístic.

Josep Bigorra

Cap de llista a les eleccions locals per Compromís Los Verdes Benidorm

Turisme

______________________________________________________________

Bigorra: “Cuando lleguemos al Ayuntamiento, presentaremos una moción para que Benidorm sea Municipio Turístico”

1 millón de euros al año. Esto nos cuesta que durante tantos y tantos años, por culpa de la tozudez de PP y PSOE no se hubiera elaborado con todas las particulariedades la Ley de Haciendas Locales en su momento, ni después se haya podido cambiar convenientemente para que Benidorm sea considerado como municipio turístico . Compromís hace tiempo que ha realizado acciones en la calle y legislativas para producir este cambio y todo sigue igual. Quizás el problema es de base: falta unir las fuerzas en el municipio. 

Ayer el PP rechazó en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso una enmienda de los socialistas para que se modificara la Ley de Haciendas Local y se contabilizaran las plazas hoteleras para considerar una ciudad como Municipio Turístico – hasta ahora no se cuentan y por eso Benidorm no lo es sobre el papel. Parece que los compañeros de Congreso de Toni Pérez han olvidado que el pasado mes de septiembre, sus compañeros de las Cortes valencianas aprobaron por unanimidad, a instancias de una propuesta de la diputada de Compromís Mireia Mollà, pedir justamente este cambio que ahora se niega. Parece que les importe poco que sin que se produzca esta modificación, Benidorm está perdiendo 1 millón de euros al año, que es la cantidad que ingresaría por impuestos de hidrocarburos y tabaco si fuera considerado Municipio Turístico. Tal vez no les importe que esa cantidad podría ir destinada a pagar la deuda de la ciudad, a invertir en servicios sociales, o simplemente mejorar la que es la capital del turismo de facto.

Es de agradecer que el PSOE haya presentado esta enmienda, más tarde que pronto. Cuando gobernó Zapatero, no tocó ni una coma de la ley. Y gobernó casi 8 años, que equivalen a 8 millones perdidos para Benidorm. ¿No podrían haber hecho algo entonces? Quizás han sido empujados a menearse por la recogida de firmas que Compromís per Benidorm realizó para cambiar la ley el pasado mes de mayo -en la calle y vía internet -, o por la proposición no de ley que presentó Joan Baldoví en el Congreso en junio de 2014 – que por cierto, no se ha votado, posiblemente con la excusa de que la presentó un partido minoritario.

Más allá de luchas políticas, Benidorm tiene que ser, cuanto antes, mejor, reconocido como Municipio Turístico. Hay que unir fuerzas en nuestra ciudad en este sentido, como se hizo en las Cortes. Por ello, la mejor manera de hacerlo es que los partidos que entran en la nueva corporación municipal, voten una moción para pedir al Congreso la modificación de la ley de acuerdo a los intereses de todos los y las benidormenses. Una moción que, como he dicho en diferentes ocasiones, Compromís Los Verdes planteará una vez entre en el consistorio. Porque tenemos que hacer piña desde el Ayuntamiento, la casa de todos. Porque hay que dejar la política del enfrentamiento cuando se trata de luchas que benefician a toda la ciudad. Para que las voces de Benidorm que lo piden se unan y luchen a la vez. Porque ya toca: Benidorm Municipio Turístico.

Josep Bigorra

Cabeza de lista a las elecciones locales por Compromís Los Verdes Benidorm

Arxivat en: Article d'Opinió, Cultura i Educació, Economia i Ocupació, Hisenda, Programa Electoral, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *