Compromís denuncia l’eliminació d’unitats educatives a Benidorm per al curs 2015-2016

Els col·legis de Benidorm són els més desafavorits de la comarca en l’arranjament escolar previst pel curs que ve per la Conselleria d’Educació, Educació, Cultura i Esport. De cinc col·legis públics de la ciutat, en quatre perden una unitat educativa. Cap altre municipi de la Marina Baixa perd tantes unitats educatives com Benidorm. Des de Compromís sol·licitem que la Conselleria explique per què es produeix aquesta eliminació.

Segons el document de la Conselleria sobre l’arranjament escolar de 2015-2016, el Col·legi Gabriel Miró perd una unitat educativa en primària, i Mestre Gaspar López, Puig Campana i Vasco Núñez de Balboa, en perden una cadascun a l’educació infantil. El Col·legi Miguel Hernández no en perd cap unitat, però té una inhabilitada en el curs actual. En total, una pèrdua considerable de grups educatius a la nostra ciutat.

Més important si cap, si la comparem amb la resta de pobles de la comarca: La Vila Joiosa guanya dos unitats educatives; Altea, Bolulla, la Nucia guanyen una unitat; i només l’Alfàs en perd una.

Des de Compromís per Benidorm reclamem a la Conselleria d’Educació una explicació per la dràstica reducció d’unitats educatives a la nostra ciutat i davant el greuge comparatiu amb altres localitats de la comarca. Si la baixada en el padró municipal és l’excusa, no acabem d’entendre perquè, per exemple Altea i Bolulla tindran una unitat educativa més, mentre que Benidorm en perd quatre, quan les tres poblacions han perdut habitants de 2013 a 2014. Per aquests motius, sol·licitem que s’expliquen quins són els motius que han impulsat a presentar esta proposta.

______________________________________________________________

Compromís denuncia la eliminación de unidades educativas en Benidorm para el curso 2015-2016

Los colegios de Benidorm son los más desfavorecidos de la comarca en el arreglo escolar previsto para el curso que viene por la Conselleria de Educación, Educación, Cultura y Deporte. De cinco colegios públicos de la ciudad, en cuatro pierden una unidad educativa. Ningún otro municipio de la Marina Baja pierde tantas unidades educativas como Benidorm. Desde Compromís solicitamos que la Conselleria explique por qué se produce esta eliminación.

Según el documento de la Conselleria sobre el arreglo escolar de 2015-2016, el Colegio Gabriel Miró pierde una unidad educativa en primaria, y Maestro Gaspar López, Puig Campana y Vasco Núñez de Balboa, pierden una cada uno en la educación infantil. El Colegio Miguel Hernández no pierde ninguna unidad, pero tiene una inhabilitada en el curso actual. En total, una pérdida considerable de grupos educativos en nuestra ciudad.

Más importante si cabe, si la comparamos con el resto de pueblos de la comarca: Villajoyosa gana dos unidades educativas; Altea, Bolulla, La Nucia ganan una unidad; y sólo Alfaz pierde una.

Desde Compromís por Benidorm reclamamos a la Conselleria de Educación una explicación por la drástica reducción de unidades educativas en nuestra ciudad y ante el agravio comparativo con otras localidades de la comarca. Si la bajada en el padrón municipal es la excusa, no acabamos de entender porque, por ejemplo Altea y Bolulla tendrán una unidad educativa más, mientras que Benidorm pierde cuatro, cuando las tres poblaciones han perdido habitantes de 2013 a 2014. Por estos motivos, solicitamos que se explique cuáles son los motivos que han impulsado a presentar esta propuesta.

Arxivat en: Comarcal, Cultura i Educació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *