FOTODENÚNCIA: Preus alts i deficiències al Palau d’Esports de Benidorm

Compromís per Benidorm es fa ressò d’una denúncia ciutadana que ha arribat mitjançant el nostre email ([email protected]). El denunciant anònim indica que l’empresa que gestiona el Palau (Levantina de Servicio Aquáticos, S.L.), que segons el diari EL MUNDO, en notícia del dia 8 de maig de 2014, està lligada professionalment a l’edil d’Urbanisme de l’Ajuntament de Benidorm, el Liberal Vicente Juan Iborra, a partir de l’1 de gener de 2015 ha pujat els preus del Palau en gran manera i en alguns casos més del 100%. A més, també denuncia una sèrie de deficiències concretes a les instal·lacions.

En paraules del denunciant, són innombrables les deficiències que presenten les instal·lacions en el Palau, especialment en la zona de la piscina, i vestuaris de les mateixes. Les enumera d’aquesta manera:

1.- Gran quantitat de dutxes es troben trencades o en mal estat i hi ha dies que no funciona l’aigua calenta.

2.- La majoria de les taquilles dels vestuaris estan trencades.

3.- S’observen al sostre grans goteres així com en les parets que demostren una gran concentració d’humitat en l’ambient del vestuari.

4.- Hi ha dies que l’aigua de la piscina no aconsegueix la temperatura per a la pràctica de la natació.

5.- La temperatura seca de l’aire en la instal·lació on se situa la piscina climatitzada no acompleix els paràmetres d’1ºC i 2ºC per sobre de l’aigua de la piscina, segons contempla el Reial decret 742/2013 del 27/9

6.- I per últim, la humitat relativa de l’aire està per sobre de 65%, la qual ha de ser menor, segons contempla el Reial decret 742/2013 del 27/9

Per tots aquests motius, i conscients que no són les primeres queixes al voltant del Palau d’Esports, demanem a l’Ajuntament que controle les condicions d’explotació de l’empresa encarregada de la gestió i que faça complir la llei al voltant dels paràmetres de qualitat que han de tindre les instal·lacions.

______________________________________________________________

FOTODENUNCIA: Precios altos y deficiencias en el Palacio de deportes de Benidorm

Compromís per Benidorm se hace eco de una denuncia ciudadana que ha llegado a través de nuestro email ([email protected]). El denunciante anónimo indica que, la empresa que gestiona el Palacio (Levantina de Servicio Aquáticos, SL), que según el diario EL MUNDO, en noticia del día 8 de mayo de 2014, está ligada profesionalmente al edil de Urbanismo Ayuntamiento de Benidorm, el Liberal Vicente Juan Iborra, a partir del 1 de enero de 2015 ha subido los precios del Palau en gran medida y en algunos casos más del 100%. Además, también denuncia una serie de deficiencias concretas en las instalaciones.

En palabras del denunciante, son innumerables las deficiencias que presentan las instalaciones en el Palau, especialmente en la zona de la piscina, y vestuarios de las mismas. Las enumera así:

1.- Gran cantidad de duchas se encuentran rotas o en mal estado y hay días que no funciona el agua caliente.

2.- La mayoría de las taquillas de los vestuarios están rotas.

3.- Se observan en el techo grandes goteras así como en las paredes que demuestran una gran concentración de humedad en el ambiente del vestuario.

4.- Hay días que el agua de la piscina no alcanza la temperatura para la práctica de la natación.

5.- La temperatura seca del aire en la instalación donde se ubica la piscina climatizada no cumple los parámetros de 1ºC y 2ºC por encima del agua de la piscina, según contempla el Real Decreto 742/2013 del 27 / 9

6.- Y por último, la humedad relativa del aire está por encima de 65%, la cual debe ser menor, según contempla el Real Decreto 742/2013 de 27.9

Por todos estos motivos, y conscientes de que no son las primeras quejas en torno al Palacio de Deportes, pedimos al Ayuntamiento que controle las condiciones de explotación de la empresa encargada de la gestión y que haga cumplir la ley en torno a los parámetros de calidad que deben tener las instalaciones.

Arxivat en: Esports, Sanitat i Benestar Social

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *