Es presenta la coalició Compromís Los Verdes a Benidorm

La coalició Compromís Los Verdes s’ha presentat en roda de premsa a Benidorm i ha explicat els principals acords als quals han arribat ambdós partits per concórrer conjuntament a les pròximes eleccions municipals. El cap de llista de la coalició, Josep Bigorra, i el número dos, Juan García han subratllat el compromís de la coalició per canviar i millorar la ciutat.

Demostrant una bona sintonia, i des del treball i respecte de les dos formacions polítiques, Compromís Los Verdes es presenta com a coalició electoral –primera i única fins al moment a Benidorm- d’esquerres, valencianista i ecologista. Josep Bigorra, cap de llista, ha destacat que “el treball d’equip que s’està realitzant i que es continuarà fent per part de la coalició vol aportar més transparència, més participació i renovació a la gestió de la ciutat”. Juan García, número dos de la formació, ha destacat que Compromís Los Verdes vol que el medi ambient estiga present a la perspectiva de gestió del consistori, així com la potenciació de l’àmbit social en les futures polítiques, sempre realitzades des de l’esquerra.

Ambdós caps visibles de la coalició han explicat que s’ha arribat a un acord sobre la confecció de la llista electoral, de manera que el número tres provinga de Los Verdes, el número quatre de Compromís, i la resta de la llista tinga un alternança entre un i l’altre partit, sempre tenint en compte la paritat. Per altra part, Bigorra i García han assenyalat que la coalició té un projecte de futur per a Benidorm al voltant del que serà el programa comú de màxims, on estaran contemplades totes les àrees. La coordinació de la coalició correspondrà a una Junta Permanent que supervisarà l’acció de Compromís Los Verdes.

Com a resposta a les preguntes que han plantejat els periodistes sobre si algun altre partit té cabuda en este pacte, García ha subratllat que no s’ha pogut arribar a un acord més ampli perquè, en el cas d’Esquerra Unida, hi havia “una pretensió d’imposar el cap de llista, que no corresponia a la voluntat de consens de la coalició actual”. Bigorra ha matisat que, tot i que sempre ha existit la voluntat d’unir el màxim de forces possibles, d’ací l’existència de reunions des de fa molts mesos enrere, s’havia proposat que el cap de llista, una vegada coneguts tots, isquera per consens o per primàries obertes entre els tres, cosa que finalment no es va acceptar per part d’EU. Respecte a altres forces polítiques, Compromís i Los Verdes entenen que, tot i que és una fórmula totalment respectable, la proposta d’agrupació d’electors plantejava més dubtes que solucions i per tant va ser rebutjada.

______________________________________________________________

Se presenta la coalición Compromís Los Verdes en Benidorm

La coalición Compromís Los Verdes se ha presentado en rueda de prensa en Benidorm y ha explicado los principales acuerdos a los que han llegado ambos partidos para concurrir conjuntamente a las próximas elecciones municipales. El cabeza de lista de la coalición, José Bigorra, y el número dos, Juan García han subrayado el compromiso de la coalición para cambiar y mejorar la ciudad.

Demostrando una buena sintonía, y desde el trabajo y respeto de las dos formaciones políticas, Compromís Los Verdes se presenta como coalición electoral -primera y única hasta el momento en Benidorm- de izquierdas, valencianista y ecologista. José Bigorra, cabeza de lista, destacó que “el trabajo de equipo que se está realizando y que se continuará haciendo por parte de la coalición quiere aportar más transparencia, más participación y renovación a la gestión de la ciudad”. Juan García, número dos de la formación, destacó que Compromiso Los Verdes quiere que el medio ambiente esté presente en la perspectiva de gestión del ayuntamiento, así como la potenciación del ámbito social en las futuras políticas, siempre realizadas desde la izquierda.

Ambos cabezas visibles de la coalición han explicado que se ha llegado a un acuerdo sobre la confección de la lista electoral, de manera que el número tres provenga de Los Verdes, el número cuatro de Compromís, y el resto de la lista tenga un alternancia entre uno y otro partido, siempre teniendo en cuenta la paridad. Por otra parte, Bigorra y García señalaron que la coalición tiene un proyecto de futuro para Benidorm alrededor de lo que será el programa común de máximos, donde estarán contempladas todas las áreas. La coordinación de la coalición corresponderá a una Junta Permanente que supervisará la acción de Compromiso Los Verdes.

Como respuesta a las preguntas que han planteado los periodistas sobre si algún otro partido tiene cabida en este pacto, García ha subrayado que no se ha podido llegar a un acuerdo más amplio que, en el caso de Izquierda Unida, había “una pretensión de imponer el cabeza de lista, que no correspondía a la voluntad de consenso de la coalición actual”. Bigorra ha matizado que, aunque siempre ha existido la voluntad de unir el máximo de fuerzas posibles, de ahí la existencia de reuniones desde hace muchos meses atrás, se había propuesto que el cabeza de lista, una vez conocidos todos, saliera por consenso o por primarias abiertas entre los tres, lo que finalmente no se aceptó por parte de EU. Respecto a otras fuerzas políticas, Compromiso y Los Verdes entienden que, a pesar de que es una fórmula totalmente respetable, la propuesta de agrupación de electores planteaba más dudas que soluciones y por lo tanto fue rechazada.

logo-compromislosverdesbenidorm

 

Arxivat en: Programa Electoral

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *