web analytics

El regidor de Compromís i portaveu de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, ha demanat al govern local explicacions de per què no hi ha constància a l’Ajuntament de Benidorm de l’ingrés del cànon del contracte del mobiliari urbà dels exercicis anteriors a 2015, segons informes tècnics municipals. En començar el contracte entre 2008 i 2009 i considerar que el cànon fixe és de 203.000 euros per any, el regidor pregunta què ha passat amb el 1.218.000 euros que no consta a les arques públiques.

“No consta ingrés dels cànons dels exercicis anteriors de 2015 […]. A dia de hui no s’ha donat trasllat a Tresoreria de cap documentació als efectes de la pràctica de la liquidació corresponent, i no consta en Intervenció cap comunicació respecte d’aquest extrem”. Així ha llegit Bigorra l’informe de 24 d’agost de la intervenció municipal al respecte del contracte de gestió del servici públic d’instal·lació, conservació i manteniment de mobiliari urbà, sol·licitat pel propi regidor en el mes de juliol per saber de l’execució del propi contracte.

“Després de llegir l’informe, em pregunte què ha passat amb la recaptació per a les arques públiques del cànon fixe de 203.000 per any, més l’increment de l’IPC, que s’havia d’abonar des de l’inici de contracte, efectiu des de l’inici de 2009; és a dir, què ocorre amb el més de 1.218.000 que l’empresa hauria d’haver abonat durant aquests sis anys”, ha subratllat el regidor. Al seu parer, l’actual govern ha d’aclarir si realment s’ha ingressat o no el cànon, “i una de dos: si no s’ha rebut, a què esperen per reclamar-lo; i si s’ha rebut, com és possible que els departaments comptables de l’Ajuntament no tinguen constància del pagament”. Bigorra ha recordat que en octubre de 2015 ja es va sol·licitar que la concessionària pagara el que devia i el govern va donar l’ordre per a què així fóra. No en va, l’informe d’Intervenció constata el pagament del cànon de l’exercici 2015 i gran part del de 2016 i 2017, a excepció del quart trimestre dels dos anys. “Però tenim un dubte comptable de sis anys, i això és el que s’ha d’aclarir”, ha exigit.

A més, l’embolic és més significatiu perquè la Direcció Facultativa del contracte sí que va comptabilitzar ingressos respecte el cànon en aquests anys, ja siga variable o fixe, però les quanties dels ingressos no són iguals als treballs demanats per l’empresa Impursa, segons les factures aportades.

“Per tot açò, en el ple de juliol, amb altres grups de l’oposició, vam presentar una moció per realitzar diferents auditories de contractes, d’acord amb l’informe de fiscalització de l’Ajuntament, i entre els expedients figurava el d’Impursa; ara, després d’aprovar-se, amb més motiu tenim interés a conéixer el que dirà eixa auditoria”, ha assenyalat.

Per últim, Bigorra també ha reclamat que s’aclarisca el número de mupis nous que corresponen al mateix contracte de mobiliari urbà i que s’han instal·lat a principis d’estiu, “del qual vam preguntar en juny i del qual encara no tenim resposta, per aclarir qualsevol repercussió econòmica i si es corresponen amb l’autoritzat del contracte”.

Àudios de la roda de premsa: