EUROPA SOM TOTS – “SOM EUROPEUS, MAL QUE PESE”

Article d’opinió sobre les eleccions europees, escrit pel nostre company Pere Beneyto Elez. Participeu de la Primavera Europea! 😉

“Ignores que el teu espòs és el gran Júpiter

No plores, i aprén a portar la teua sort;

La meitat de la terra serà anomenada amb el teu nom”.

S’acosten les eleccions al Parlament Europeu. Del 22 al 25 de maig els ciutadans d’aquesta Unión Europea, la qual representa la vella Europa, estan cridats a triar els seus representants europeus. Nosaltres, representants d’aquest estat plurinacional i terra malparada, tenim l’oportunitat de participar aportant a la construcció europea 54 dels 751 eurodiputats que componen la Càmera. Important serà ser-ne conscients, i plantejar-nos quin tipus de construcció europea volem i cap on hem de conduir aquest vaixell perquè arribe a bon termini. Ens trobem en un moment convuls de la història europea, a causa d’una crisi que colpeja la societat orquestrada i manipulada per lobbies econòmics i poders fàctics, que estableixen les regles del joc que construeixen un mercat el qual dista molt de ser tan perfecte com ens el volen vendre. És per això que hem d’acostar-nos a las urnes i votar; votar per la vida laboral que ens espera, per no perdre els nostres drets laborals adquirits durant tants anys de lluita; votar per no convertir-nos en mà d’obra barata; votar per una política energètica neta, renovable i no contaminant; votar pel compliment del protocol de Kioto que defense i conserve aquesta terra i perquè la puguem deixar en herència a les generacions futures; votar per una estratègia social que empare els més necessitats; votar per una educació que atorgue una igualtat d’oportunitats; votar per una sanitat pública que done suport a tots els estaments socials i en la que es defense la investigació i el desenvolupament…

Nosaltres, hem de prendre consciència que l’actuació de la UE ha de basar-se en la participació ciutadana a les seues polítiques, estratègies i activitats, pel que la representació dels polítics a les institucions europees hauria de correspondre amb una major participació i compromís dels ciutadans als comicis, ja que són el Consell i el Parlament els responsables de debatre i aprovar, no només la legislació, sinó també el pressupost de la Unió Europea, tema especialment important en èpoques como l’actual, en què s’intenta de combatre la negativa situació econòmica dels països membre. En aquests moments, Espanya, com ja he comentat anteriorment, compta amb 54 representants polítics al sí del Parlament Europeu, i és un dels països amb major representació, pel que té una gran importància a l’hora de decidir l’estratègia política comuna. Per a una major participació ciutadana als comicis europeus, es precisen canvis tant culturals i de formació dirigida a la ciutadania, com de compromís, comunicació i transparència por part de les institucions i representants polítics, que inciten a la població a una major i millor interacció, on el ciutadà se senta representat i senta que se li ofereix la seguretat que estan defensant els seus drets.

Creiem en la informació i el coneixement. Per això, us deixem un enllaç de la Iniciativa Ciutadana Europea on s’arrepleguen diferents preguntes sobre la construcció europea-

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=es#q1

________________________________________________________________

EUROPA SOMOS TODOS – “SOMOS EUROPEOS, MAL QUE PESE”

Artículo de opinión sobre las elecciones europeas, escrito por nuestro compañero Pere Beneyto Elez. ¡Participad de la Primavera Europea! 😉

“Ignoras que tu esposo es el gran Júpiter

No llores, y aprende a llevar tu suerte;

La mitad de la tierra será llamada con tu nombre”.

Se acercan las elecciones al Parlamento Europeo. Del 22 al 25 de mayo los ciudadanos de esta Unión Europea, la cual representa a la vieja Europa, están llamados a elegir a sus representantes europeos. Nosotros, representantes de este estado plurinacional y tierra maltrecha, tendremos la oportunidad de participar aportando a la construcción europea 54 de los 751 eurodiputados que componen la Cámara. Importante será tomar conciencia, y plantearnos qué tipo de construcción europea queremos y hacia donde debemos conducir este barco para que llegue a buen puerto. Nos encontramos en un momento convulso de la historia europea, debido a una crisis que golpea a la sociedad orquestada y manipulada por lobbies económicos y poderes fácticos, estableciendo las reglas del juego y construyendo un mercado el cual dista mucho de ser todo lo perfecto que nos lo quieren vender. Es por ello que debemos acercarnos a las urnas y votar; votar por la vida laboral que nos espera, por no perder nuestros derechos laborales adquiridos durante tantos años de lucha; votar por no convertirnos en mano de obra barata; votar por una política energética limpia, renovable y no contaminante; votar por el cumplimiento del protocolo de Kioto que defienda y conserve esta tierra y para que la podamos dejar en herencia a las generaciones futuras; votar por una estrategia social que ampare a los más necesitados; votar por una educación que otorgue una igualdad de oportunidades; votar por una sanidad pública que apoye a todos los estamentos sociales y en la cual se defienda la investigación y el desarrollo…

Nosotros, debemos tomar conciencia de que la actuación de la UE debe basarse en la participación ciudadana en sus políticas, estrategias y actividades, por lo que la representación de los políticos en las instituciones europeas debería corresponder a una mayor participación y compromiso de los ciudadanos en los comicios, ya que son el Consejo y el Parlamento los responsables de debatir y aprobar, no sólo la legislación, sino también el presupuesto de la Unión Europea, algo especialmente importante en épocas como la actual, en que se intenta combatir la negativa situación económica de los países miembro. En estos momentos, España, como ya he comentado anteriormente, cuenta con 54 representantes políticos en el seno del Parlamento Europeo, siendo uno de los países con mayor representación, por lo que tiene una gran importancia a la hora de decidir la estrategia política común. Para una mayor participación ciudadana en los comicios europeos, se precisan cambios tanto culturales y de formación dirigida a la ciudadanía, como de compromiso, comunicación y trasparencia por parte de las instituciones y representantes políticos, que inciten a la población a una mayor y mejor interacción, en la que el ciudadano se sienta representado y sienta que se le ofrece la seguridad de que están defendiendo sus derechos.

Creemos en la información y el conocimiento. Por eso, os dejamos un enlace de la Iniciativa Ciudadana Europea donde se recogen diferentes preguntas acerca de la construcción europea-

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq?lg=es#q1

 

Arxivat en: Article d'Opinió, Comarcal, Cultura i Educació, Economia i Ocupació, Programa Electoral, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *