web analytics

Un any després que l’Ordenança de Transparència i Bon Govern s’aprovara inicialment en el ple de Benidorm, per fi el govern local portarà al ple de dilluns l’Ordenança amb les al·legacions que Compromís Los Verdes i altres van realitzar en desembre de l’any passat. El regidor de Compromís i portaveu del grup municipal, Josep Bigorra, ha recordat les al·legacions presentades, acceptades majoritàriament, i ha criticat la lentitud del govern local per realitzar aquest tràmit.

“El govern local ha tardat pràcticament un any en tornar l’Ordenança de Transparència al ple des que el nostre grup municipal va fer les al·legacions al respecte”, va criticar Bigorra. El portaveu ha explicat que s’han estimat en el text final gran part de les consideracions fetes per millorar l’Ordenança municipal i que únicament s’han rebutjat aquelles que poden tindre afectació en la protecció de dades personals.

Així s’ha acceptat la publicació en la web municipal, com demanava la coalició, del currículum dels alts càrrecs i els càrrecs de confiança, dels plecs de condicions de les licitacions que fa l’Ajuntament, o de les ordres del dia i actes dels plens, juntes de govern local i comissions informatives. També a petició de Compromís Los Verdes es publicaran indicadors econòmics i urbanístics interessants per vore l’evolució de la ciutat, que l’organització Transparència Internacional valora i reclama en els seus Índexs de Transparència Municipal. Concretament són indicadors relacionats amb ingressos i despeses (ingressos fiscals per habitant, despesa per habitant, inversió per habitant, període mitjà de cobrament) o aquells referits a urbanisme (informació precisa de les obres més importants d’infraestructura en curs, informació semestral de les obres d’infraestructures realitzades i les aprovades pendents d’execució, inversió en infraestructures per habitant i la proporció d’ingressos derivats de l’urbanisme respecte als ingressos totals).

A més, el llistat de vehicles propietat municipal també es publicarà, a excepció dels de policia local per qüestions de seguretat. En canvi, s’ha informat desfavorablement a la incorporació de les resolucions judicials que afecten al consistori per afectació a la llei de protecció de dades, i s’està a l’espera de què l’ordenança estiga també en valencià, per complir la legalitat vigent.

“Gràcies al nostre grup municipal, i malgrat el retard del govern del PP, l’Ordenança de Transparència serà millorada perquè benidormers i benidormeres puguen accedir a més informació que la prevista inicialment”, ha conclòs.