web analytics

El regidor de Compromís i portaveu de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, ha explicat en roda de premsa que han advertit que a l’actualitat l’empresa adjudicatària del contracte de neteja de dependències municipals de Benidorm incompleix diferents aspectes tècnics de la seua pròpia proposta que va ser aprovada. Ho ha posat en coneixement del govern local, sol·licitant la “correcció d’aquestes anomalies i l’estudi de sancions”, així com que ha demanat més informació que havia d’entregar l’empresa.   

Després d’iniciar-se en juliol de 2017 el nou contracte de neteja i manteniment d’edificis municipals, Compromís Los Verdes va demanar la informació sobre la proposta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària OHL. No va ser fins a març d’enguany que es va facilitar la documentació corresponent i, al parer del regidor de Compromís i després d’efectuar diverses consultes, hi ha alguns incompliments respecte el servici que hauria d’estar donant l’empresa.

“En l’actualitat, hi ha maquinària que havia d’aportar l’empresa que no apareix enlloc, com és el cas de l’agranadora, l’autobaldejadora, els equips d’injecció-extracció, o algunes aspiradores. A més, no s’ha instal·lat en control de la presència de treballadors i treballadores en totes els centres del contracte, com tampoc s’ha col·locat cap contenidor de lavabo en cap col·legi i això que estava previst que s’instal·laren en els lavabos femenins, ni s’han facilitat les respectives borses de reciclatge per colors al personal de neteja”, ha indicat Bigorra. El regidor ha assenyalat que tots aquests incompliments els ha posat en coneixement del departament d’Enginyeria, que s’encarrega de la direcció facultativa del contracte. Així mateix ha instat a què siguen corregides les mancances “i que s’estudie si comporten sanció, ja que estan impedint un desenvolupament correcte de la seua tasca als treballadors i treballadores i, per tant, que es preste el millor servici”.

Per altra part, en el mateix escrit adreçat a Enginyeria, també ha demanat diferents documents, com auditories energètiques dels col·legis, l’inventari de les instal·lacions, l’avaluació de riscos dels llocs de treball o el Pla de Manteniment, que, d’acord amb la proposta tècnica adjudicada, s’havien d’haver entregat a l’Ajuntament de Benidorm en els primers 30 dies de desenvolupament del servici “i desconeixem si ha sigut així”.

Per últim ha cridat l’atenció sobre diferents errades de la documentació de la proposta tècnica, tals com que el llistat de les empreses que pot subcontractar OHL per fer reforçar el manteniment de les dependències “s’ha de presentar al Canal de Taibilla” o que les enquestes de satisfacció són del servei de neteja “dels edificis de l’Ajuntament de Finestrat”. “L’Ajuntament ha de ser més seriós que la proposta tècnica entregada i vetlar perquè es complisca de pe a pa totes les qüestions que atanyen el servici”, ha remarcat Bigorra. L’actual contracte és per quatre anys, amb possibilitat de prorrogar-ho dos més, per 1,4 milions anuals.

Àudios de la roda de premsa: