El Consell de Transparència admet la reclamació de Compromís i insta a l’Ajuntament de Benidorm a informar

El Consell de Transparència ha estimat la reclamació interposada pel regidor de Compromís i portaveu del grup municipal Compromís los Verdes, Josep Bigorra, contra l’Ajuntament de Benidorm per no contestar el govern preguntes plantejades en el ple de 26 de setembre de 2016, referides principalment a la classificació del sector urbanístic APR7 (Serra Gelada) i a l’estació d’Autobusos. El Consell reconeix el dret del regidor a rebre eixa informació i insta a l’Ajuntament a què li la facilite en el termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació.

Tot va començar en el ple de 26 de setembre de 2016. En la sessió plenària ordinària, Bigorra va preguntar per una sèrie de qüestions que no havien sigut contestades a un ciutadà. Les preguntes versaven: en primer lloc, sobre el conveni urbanístic caducat i la classificació de sòl urbà de la zona APR7, que afecta a la Serra Gelada, abans que es canviara a sòl no-urbanitzable protegit; en segon lloc, sobre la infracció urbanística i la sanció corresponent respecte a la modificació de l’Estació d’Autobusos de Benidorm, i en tercer lloc, de manera més reduïda sobre l’ordenança de transparència o l’escriptura dels locals de l’edifici Karola.

“En no rebre resposta, ni en eixe ple ni el següent, com així ho assenyala la legalitat vigent i com així ho ha reconegut la resolució del Consell de Transparència, i tampoc en mesos successius, el 27 de juny de 2017 van traslladar la queixa al Consell de Transparència”, va explicar Bigorra en la roda de premsa. El regidor ha indicat que el Consell, en el seu escrit, assenyala que el 6 de juliol de 2017 va remetre a l’Ajuntament de Benidorm la queixa per donar-li audiència per un termini de quinze dies, per aportar la informació i formular al·legacions. “De manera literal, el Consell diu que l’escrit va tindre entrada en l’Ajuntament el dia 10 de juliol de 2017 i que fins a hui no s’ha rebut cap resposta de l’Ajuntament de Benidorm a l’escrit. És a dir, un any sense contestar al Consell de Transparència. Ja no és que no contesten a un regidor, sinó que no contesten a una administració que precisament vetla per la transparència”, ha criticat.

Amb tot això, la contestació del Consell de Transparència reconeix tot el dret del regidor de Compromís a obtindre la informació o bé per la legislació de transparència per rebre la informació o bé per la legislació de les administracions públiques com a membre de la corporació municipal. I certifica que eixe dret no ha sigut satisfet; per la qual cosa, estima parcialment les reclamacions de Bigorra i insta a què l’Ajuntament de Benidorm facilite en el termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució la informació sol·licitada, que va ser enviada el passat 19 de juny de 2018. I en qualsevol cas, la resolució també convida al regidor a comunicar qualsevol incidència en l’execució de la resolució.

“El govern local de Benidorm té un problema amb la transparència i amb el compliment de la legalitat. I això s’ha posat de relleu amb aquesta resolució del Consell de Transparència –ha indicat-. Davant açò convidem al govern local a què ens entregue tota la documentació que fa més d’un any que ens havia d’haver donat”.

A més, la resolució ressalta la importància dels temes preguntats. Al respecte de l’APR7, indica: “Estem davant un assumpte, el que es refereix al sòl de la Serra Gelada d’alt valor no solament ecològic i mediambiental sinó també de la consideració popular i de la sensibilitat identitària de la ciutadania.[…] Pel que sembla, l’Ajuntament de Benidorm s’hauria avançat a realitzar una modificació del sòl (quan estava suspesa tota activitat en aquesta zona) amb el que va signar un conveni amb els particulars als quals va haver de pagar o donar altres terrenys a canvi, quan si haguera esperat a la declaració que més tard va aprovar la Conselleria haguera sigut la Generalitat la que haguera corregut amb totes les despeses i no l’Ajuntament de Benidorm”.

I sobre l’estació d’autobusos considera que “la pregunta està ben plantejada per a ser considerada informació de gran interès públic, ja que segons la valoració dels tècnics si la infracció fóra lleu podria legalitzar-se aquesta infracció però si és greu o molt greu podrien escometre’s accions diferents i favorables a la corporació municipal. Per tant, aquesta pregunta també quedaria estimada per ser de gran interès informatiu públic”.

“Es pot dir més alt però no més clar: preguntem per temes importants per a Benidorm i el govern no ens contesta. Ja no és únicament una qüestió de transparència, sinó també d’interés general i per tant, la resposta es fa encara més necessària”, ha conclòs Bigorra.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *