Bigorra: “El temps ens dóna la raó respecte els incompliments del contracte de neteja de dependències municipals de Benidorm”

L’incompliment de l’execució del contracte de neteja i manteniment bàsic de les dependències municipals i centres educatius de Benidorm és considerat greu, com a mínim, pels tècnics municipals. Així ho assegura un informe de 20 de març d’enguany al que ha tingut accés el regidor de Compromís i portaveu de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, després d’haver-lo sol·licitat fa sis mesos.

“Fa sis mesos vam denunciar en roda de premsa possibles incompliments del contracte de neteja de dependències municipals per part de l’empresa concessionària arran de diferents denúncies. Ara els informes i el temps ens donen la raó i es certifica que eixes irregularitats existien”, ha indicat Bigorra. Concretament, en aquella compareixença pública, oferida el 31 de maig, el regidor alertava que OHL no estava aportant màquines que figuraven al contracte com l’agranadora, l’autobaldejadora, i d’altres. També indicava que no havia instal·lat en control de la presència de treballadors i treballadores en totes els centres del contracte o la falta de contenidors en els lavabos femenins. Igualment sol·licitava diferents documents que havia d’elaborar l’adjudicatària, com les auditories energètiques dels col·legis o l’avaluació de riscos dels llocs de treball ja que, d’acord amb la proposta tècnica adjudicada, s’havien d’haver entregat a l’Ajuntament de Benidorm en els primers 30 dies de desenvolupament del servici.

Doncs aquestes mancances són confirmades en un informe d’Enginyeria de 20 de març de 2018 que s’ha entregat ara al grup municipal, sis mesos després que el van demanar per escrit. “No només certifiquen els tècnics aquestes irregularitats denunciades i la falta d’aquests documents que s’havien d’elaborar i que vam demanar, sinó que també enumeren altres deficiències fins a indicar que el grau d’incompliment de l’execució del contracte es pot considerar greu com a mínim”, ha assenyalat Bigorra. Es refereix d’aquesta manera a què l’informe també indica altres incompliments de l’empresa com la falta d’informes mensuals de baixes laborals i substitucions, la no-incorporació d’un tercer vehicle elèctric, la instal·lació d’un segon punt de recàrrega en un espai públic, la falta de compliment del calendari del programa de formació per al personal de neteja o la no-existència de llavamoquetes.

Per tot això, les conclusions de l’informe, si bé indiquen que el plec de prescripcions tècniques esta complint-se en línies generals amb la excepció de què no s’ha constatat l’existència dels mitjans d’equipament assenyalats ni s’ha aportat la documentació requerida en matèria de prevenció de riscos i baixes laborals, també s’indica que les millores oferides en la licitació tenen un grau elevat d’incompliment, “sent els aspectes més greus la falta de realització d’auditories energètiques en els centres educatius, la falta d’un vehicle elèctric i la pràcticament nul·la implementació del sistema de control d’horaris i assistència proposat per OHL, i que es considera bàsics per a controlar la prestació del servici”, segons diu de manera literal l’informe.

Així el document indica: “Els tècnics que subscriuen consideren que el grau d’incompliment en l’execució del contracte té com a mínim el caràcter d’infracció greu, ja que les millores ofertades en la licitació per OHL van ser altament valorades i van arribar a ser decisives en l’adjudicació del contracte”. Segons el plec de condicions administratives, les infraccions greus poden ser sancionades de 1.501 a 6.000 euros, després d’instruir-se el corresponent expedient per part de la Direcció Facultativa encarregada de vetlar pel compliment del contracte.

Davant d’aquestes conclusions, Bigorra ho té clar: “En primer lloc, cal comprovar si des de març, quan es va emetre l’informe, s’han solucionat tots aquests incompliments per part de l’empresa. En segon lloc, en cas de no ser així, ha de ser sancionada pel que els tècnics consideren infraccions greus del contracte. En tercer lloc, el govern local ha de demanar a l’adjudicatària que subsane les deficiències el més prompte possible. Per últim, sol·licitem al govern local que controle de manera més estretament el compliment d’aquest contracte a la vista dels incompliments que afecten al servici oferit i als treballadors i treballadores de l’empresa per a què no tornen a ocórrer”.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *